Islamsk tro

Kjernen i islamsk tro

Profeten Muhammad (fred med ham) var direkte og klar. Men muslimer er ofte vinglete og uklare. Hva var kjernen i det islamske budskapet, slik det ble formidlet av Profeten? Muslimer bør tenke over det.


Var kjernen å få folk til å be? Å vaske seg på riktig vis, før bønn? Gjøre hadj og gi zakat, velferdsskatten?

Nei, alt dette kom til senere. I mer enn ti år før dette lærte Profeten folk hvordan de skulle omforme et sosialt system og endre dets økonomisk status – ved å erklære Gud/Allah som øverste autoritet, og bekjentgjøre Profeten som Hans sendebud!

Målet var å få folk til å forplikte seg overfor Gud, med sine liv om med sin eiendom.

De som trodde brøt med samfunnets reaksjonære trekk, og beveget seg mot en ny type samfunn, av rettferdighet og gudstro!

Det fantes ingen moskè i Mekka. Folk ba på passende steder. Og budskapet spredte seg.

De troendes relasjoner til hverandre ble endret! De antok en ny tro, med nye verdier og mål.

I verdiene, troen og livsformen lå kjernen i Islam!

Det er hva vi skal etterleve.

16540cookie-checkKjernen i islamsk tro