Palestina og Israel

Ènstatsløsning?

Under denne overskrift skriver Vårt Lands redaktør Erling Rimehaug om konflikten mellom Israel og Palestina, 26. april.


Han beskriver hvordan Israel har stadig bygget flere bosettinger på palestinsk mark, tar palestinsk land som «sikkerhetssoner», deler landskapet opp med israelske veier der palestinerne ikke har lov å kjøre. Han skriver: «Israel har forandret virkeligheten på bakken, og alle kan se at en palestinsk stat er blitt en illusjon.»

Han omtaler positivt de palestinere som har ønsket «en multietnisk stat for både jøder og palestinere. En stat med like rettigheter og de samme lover for alle i hele området mellom Jordan og Middelhavet».

Men så skriver han at det skal være Hamas som motsetter seg dette! Det er feil. Hvorfor Hamas å skylde på? Hamas-ledere har lenge gjort klart at de kan tenke seg en gjensidig avtale mellom Israel og Palestina om en binasjonal eller én stats føderasjon, der også jøder skal leve fritt som likeverdige borgere. (The Middle East, april 2008.)

Så hvem å skylde på, som i virkeligheten motsetter seg det? For i stedet å holde på en eksklusiv og rent jødisk stat, der halvparten av innbyggerne skal stå uten rettigheter? Israel.

26760cookie-checkÈnstatsløsning?