Palestina og Israel

Israel er ikke et demokrati

Vårt Land gjentar på lederplass mandag 12. mai den gamle forestilling om at Israel skal være et «demokrati». Ja, «Midtøstens eneste demokrati», står det. Men dette er ikke riktig. Snart må man innse det.


En kan få det korrigert ved å lese ? også Vårt Land! I avisen 3. mai skriver dr. jur, 1.amanuensis Diakonhjemmets Høgskole Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner, blant annet dette: Det er relevant å omtale Israel som et «etnokrati». Og hva betyr det? Haugen forklarer etnokrati som «styre ved å gi særfordeler til en etnisk gruppe».

Det er styresettet i Israel! En gruppe av befolkningen (jøder) er gitt særfordeler som ikke gis til en annen gruppe (palestinerne). Vi kaller det også for diskriminering! Og denne diskriminering mellom befolkningsgrupper, jøder og palestineren, er institusjonalisert i staten Israel.

Det må man snart kunne se! Haugen skriver: «Et demokrati må vurderes ut fra hvordan alle borgerne behandles.» Vårt Lands lederartikkel glemmer palestinerne! Som er diskriminert i rettigheter! I «etnokratiet» Israel.

26780cookie-checkIsrael er ikke et demokrati