Iran

Fatwa for respekt og enhet

En viktig fatwa (erklæring og lovlig forordning) fra Imam Ali Khamenei, Irans øverste leder og rahbar (leder for den iranske revolusjonen) skal vi notere oss. Den vil kunne få vidtrekkende betydning når det gjelder enhet og solidaritet i det muslimske samfunn.


I denne fatwa slår Imam Ali Khamenei fast at manglende respekt for, og fornærmelser mot, koner og ledsagere til profeten Muhammed (fred med ham og hans familie), er haram (forbudt).

For å skjønne den fulle betydningen av denne fatwa, må vi se litt på historiske forhold. Uenigheten i det muslimske samfunn, mellom sunni og shia, oppsto ved Muhammeds død. Hvem skulle lede samfunnet etter ham? Noen mente at lederskapet skulle følge flertallsstemninger blant Muhammeds ledsagere. De ble senere kalt sunni´er. Andre mente at lederskapet var beordret for Imam Ali, Muhammeds fetter og svigersønn. De ble kalt shia´er.

Forskjellen mellom disse ble etter hvert ganske skarp. Sunniene var i flertall. Under Muawiah sitt styre, da lederformen for sunni´ene forfalt til arvelig monarki, ble det offisiell politikk å forkaste Imam Ali fra taler under fredagsbønn.

Shia´ene svarte på dette med å fordømme, ikke bare Muawiah og hans fordrukne sønn Yazid, men også noen følgesvenner til Muhammed, og enkelte av hans koner. Noen sunni´er fulgte det opp ved å betegne shia´er som avvikere i den rette tro.

Slike angrep og gjenangrep har ofte forgiftet atmosfæren mellom muslimer. Imam Khameneis fatwa vil i vesentlig grad kunne bidra til å roe ned den en slik uenighet, og dempe strid grupper og sekter imellom. Det betyr også at et virkelig islamsk lederskap skal kunne gjelde for alle muslimer, uavhengig av deres islamske tankeretning. Imam Ali Khamenei vil, etter denne skribentens mening, kunne være en slik samlende leder.

22780cookie-checkFatwa for respekt og enhet