Palestina og Israel

Fremmelig religion

Under overskriften ”Skadelig religion” skriver Lars Gule, i Klassekampen 13. oktober, om det palestinske folkets angivelige ”tapte kamp”, mener han, mot det sionistiske prosjektet i Palestina. Gule tar heldigvis feil.


??Tapt kamp??, er for dem som har hatt tiltro til det sekulære palestinske ??lederskapet?? ? Mahmoud Abbas og folkene rundt ham. De har ? og det er sant! ? så visst, kan det sies, gitt opp den kampen, for en rettferdig og varig løsning i Palestina. Kjernen i det spørsmålet er, som kjent: Den sionistiske kolonisering av Palestina, med overtakelse av palestinsk land, og fordriving av hundretusener palestinere. Det blir ingen varig og rettferdig fred i Palestina, uten reversering av den prosessen.

De sekulære synes å ha gitt opp dette. De er blitt ??realister?? ? og har som mål en tostatsløsning, der sionistene får 80 prosent, og palestinerne får 20, av det historiske Palestina. For da blir det vel fred i landet? Jerusalem kan i beste fall, deles, skjønt Jerusalem kan de sekulære, også gi fra seg. Og hva med de palestinske flyktningene? Deres skjebne kan ??skyves under teppet??. Med det utgangspunktet har palestinere, med sekulære venner både her og der, så visst, ??tapt den kampen??. Men den virkelige kampen er en annen.

??Palestina er hellig land!?? Unnskyld at jeg påpeker dette, i en sekulær avis. Jerusalem er ??velsignet av Gud??! Og unnskyld, igjen. Men de som står for dette synet, kan ikke gi fra seg Palestina! Og ikke Jerusalem! For dem blir kampen aldri ??tapt??, slik det kan synes for sekulære.

Muslimer, troende med Koranen i hånd, vil måtte forsvare Palestina ? noe annet vil være ??synd??! Unnskyld igjen, at det påpekes. Muslimer kan tilby fred for et år, eller for ti år ? men aldri på lang sikt, for det skal være mot troen. Derfor ? og til dem som ønsker en varig og rettferdig løsning: bygg allianser med dem som ??tror??.

Hva med den andre part? Ha ingen forventninger til sionister, selv sekulære som kaller seg ??venstre??, slik de omtales også i denne avis! Lytt heller til dypt troende jøder – som er imot det sionistiske prosjektet, og nekter å anerkjenne staten Israel, som de anser kontrareligiøs og blasfemisk.

??Skadelig religion??, skriver Gule. Nei ? fremmelig religion! – For en rettferdig og varig løsning på Palestina-spørsmålet! Jo, visst skal det ta tid. Men kampen er slett ikke ??tapt??! Ikke med basis i religion.

23820cookie-checkFremmelig religion