Palestina og Israel

Palestinsk lidelse?

Under overskriften ?Palestinske lidelser? skriver Rune Berglund Steen i Dagbladet (11. oktober) ? om noen enkeltpersoner (de kommer riktignok fra Palestina) som ønsker et bedre liv i Norge ? og det kan man ha forståelse for. Men…


Under overskriften ?Palestinske lidelse? skriver Rune Berglund Steen i Dagbladet (11. oktober) ? ikke om den virkelige palestinske lidelsen, med basis i ? fortsatt; Vestens fornektelsen av palestinernes nasjonale rettigheter i deres eget hjemland. Og ikke om de virkelige palestinske flyktningeleirene; i Libanon, Jordan, Syria og i det okkuperte Palestina selv. Nei, han skriver om noen enkeltpersoner (de kommer riktignok fra Palestina) som ønsker et bedre liv i Norge ? og det kan man ha forståelse for. Og han omtaler deres frivillige opphold i noen telt de har slått opp, ved Kulturkirken Jakob i Oslo. Men vi forholder oss til to atskilte ting!

Og la oss ikke blande dem! Den palestinske lidelsen er en stor, kollektiv og nasjonal tragedie! Enkeltpersoners frustrasjon ved Jakobskirken, med ønske om asyl i Norge, er noe helt annet.

Og skal vi se saken politisk, må vi kunne anføre dette: De enkeltpersoner ved Jakobskirken, som ønsker varig opphold i Norge, har motiv som passer hånd i hanske med okkupasjonsmakten Israels ønsker om å la palestinere emigrere, så Israel kan ta over landet. Jeg snakket med en palestinsk leder, som sa: Uansett hva palestinere gjør, eller ikke gjør, og han snakket generelt om dette, så må de forbli i Palestina! De må styrke sine røtter i landet, og ikke vike i dette! Det er den sterkeste konfrontasjonen, i forhold til okkupasjonsmakten Israel.

Så flyktningene ved Jakobskirken? Jeg spurte dem selv, her en dag, om hvorfor de er i den ?leiren?. De er ikke er ?trygge? i Gaza, ble det svart. Nei, hvem er vel det? Med trusselen fra Israel over hodet? Derfor, om de asylsøkere det gjelder: Send dem snarest hjem.

23830cookie-checkPalestinsk lidelse?