Palestina og Israel

Gilad Atzmon – The Wandering Who?

Gilad Atzmon er tenker og forfatter. Mange bør lese boka hans; The Wandering Who? Flere har tillagt han meninger som han ikke har; misforstått eller feiltolket ham, eller bare villet sverte ham! Han har meninger om Israel og sionisme, og det han kaller «jødiskhet». Det er dem som vil bringe han til taushet for det! Han er verd å lytte til.


[ Last ned teksten i PDF ]

Gilad Atzmon er en israelsk-engelsk jazzsaksofonist, forfatter og anti-sionistisk aktivist. Atzmon ble født inn i en sekulær jødisk familie i Israel, men regner seg i dag som hebraisktalende palestiner … (Wikipedia)

GILAD ATZMON: Hvem han er, og hva han mener

Gilad Atzmon er tenker og forfatter. Mange bør lese boka hans; The Wandering Who? Flere har tillagt han meninger som han ikke har; misforstått eller feiltolket ham, eller bare villet sverte ham! Han har meninger om Israel og sionisme, og det han kaller «jødiskhet». Det er dem som vil bringe han til taushet for det! Han er verd å lytte til.

Gilads bakgrunn

«Bestefaren var en kjent terrorist i den sionistiske organisasjonen Irgun, og for tenåringen Atzmon var lite annet mer heroisk enn å dø i krig.» (Adresseavisa 01.11.11.)

«Overhøyhet var brygget inn i våre sjeler. Vi så verden gjennom rasistiske, sjåvinistiske briller.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Egen identitet

«Han (Atzmon) advarer mot å definere seg primært som jøde. Det blir å fokusere på det som skiller. ? Det å tro at man er bedre enn andre, er selve kjernen i «jødiskheten». Det er først når man stripper vekk identitetspolitikken som skiller oss, at vi blir like, mener han.» (Adresseavisa 01.11.11.)

«Jeg la Utvalgthet bak meg for å bli et alminnelig menneske.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Oppvåkning

«Jeg er født der (i Israel), og var glad i det. ? Det tok meg mange år å forstå at noe var galt.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«I mine trettiende år begynte jeg å forstå at jeg var dypt delaktig i forbrytelser av enormt omfang.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Da Israel okkuperte deler av Libanon i 1982, ble musikantene sendte på en tidagersturné blant annet til fangeleiren Ansar. Opplevelsen var så sterk at Atzmon trekker paralleller konsentrasjonsleirene Dachau og Bergen-Belsen. ? Jeg forsto at jeg var nazist, og at palestinerne var jøder. Jeg ville ikke lenger være en del av det militære eller det israelske samfunnet, sier han.» (Adresseavisa 01.11.11.)

Erkjennelse

«Er det slik at du som ex-israeler føler skam? ? Jeg begynte å føle skam og skyld. Men jeg erkjente for mange år siden at skyld blir en meningsfylt følelse først når den omformer til ansvar.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jeg begynte å lære om konflikten Israel-Palestina. Jeg forsto at jeg bodde på noen andres land. Jeg tok inn over meg det overveldende faktum at palestinerne i 1948 ikke frivillige hadde forlatt sine hjem ? slik vi ble lært på skolen ? men brutalt var blitt etnisk renset, av min bestefar og hans like.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Den etniske rensing har ikke stanset i Israel, men har bare tatt en annen form.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Musikk. «Å spille musikk ? syntes mer viktig for meg enn å drepe arabere i navnet av jødisk lidelse.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Israel

«Hvorfor er det så vanskelig å bekjempe Israelsk politikk? ? Å bekjempe Israel for det som den er ? nemlig den jødiske staten ? betyr ganske enkelt en åpen konflikt med den sterkeste lobbys makt. ? Vi er også forfulgte av «?progressive? nettverk som hovedsakelig er opptatt med å vokte inngangen til denne samtalen.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Mange «støtter ?Israels rett til å eksistere?. Hva mener du om dette? ? Jeg er ikke i en slik stilling at jeg kan avgjøre hvem som har, eller ikke har, rett til å eksistere. Men jeg er i stand til å kunne si at den enes eksistens ikke skal kunne hylles på bekostning av den andre.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Du må forstå at israelerne ikke ser palestinerne eller deres nød. Utvalgthet er en form for blindhet. Israel kan bare se seg selv.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Israelere ser på seg selv som om de bor i et demokrati, og Israel er virkelig et demokrati; men et rasist-selektivt og eksklusivt et.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Jøder, jødedom, jødiskhet og sionisme

«Hvis Israel definerer seg selv som ?den jødiske staten? og dekorerer sine stridsvogner og fly med jødiske symboler, blir de første spørsmål vi bør stille oss. Hva er ?jødiskhet?? Hva er jødedommen og hva er forskjellen mellom jøder, jødedom, jødiskhet og sionisme?» (Gilad Atzmon i Aftenposten, 17.03.15.)

Jøder

«Til tross for noen bekymringsfulle judaiske tanker som blir utforsket i i Torah og spesielt i Talmud, er det et allment godtatt faktum at ultra-ortodokse Torah jøder står kollektivt mot sionisme og i støtte for palestinerne.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«De som kaller seg jøder kan bli delt i tre kategorier: 1. De som følger jødedom. 2. Personer med et jødisk opphav. 3. De som setter sin jødiskhet over alle andre av sine egenskaper. De første to kategorier kan anses som en harmløs og uskyldig grupper. ? Den tredje kategori er et problem.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Jeg har aldri i mitt arbeid kritisert jøder som folk, rase, etnisitet eller biologi». (Gilad Atzmon i Aftenposten, 17.03.15.)

«Det er ikke ?the tribe? jeg kritiserer, men den rasistisk orienterte forståelse av ?tribalisme? som er i sentrum for hver form for jødisk identitetspolitikk.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Jødedom

«Jødedom kan forstås som et etisk trossystem. Jødedom har vært den symbolske markør for jøder i minst to tusen år. ? Jødedom er en verdensreligion og kan rettferdiggjøres ved å anføre at jødisk nasjonalistisk messianisme kun er å anse som en fortolkning.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Jødiskhet

«?Jødiskhet? som et ideologisk begrep er ikke ?jødedom?. Det er kategorisk forskjellig fra jødedom.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«I mine skifter begrenser jeg meg til å behandle saker som har å gjøre med jødisk ideologi (jødiskhet). Jeg prøver å forstå den enestående følelse av å være utvalgt og observere hvordan den kommer til uttrykk i politikk, kultur og praksis.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Hva står denne ideologien (jødiskhet) for? ? Bringer den et universelt budskap til menneskeheten eller er den en manifestasjon av en stamme rettesnor?» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Essensen i jødiskhet ? er å anse den som ens ?grunnleggende, primære kvalitet». (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Jøder blir vurdert «adskilt» fra alle andre, for de mener «jøder er unike jødiske.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Jødiskhet har «omformet Det hellige land til å bli en jødisk bunker.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Å identifisere seg politisk som jøde og vurdere hva er ?godt for ?jødene? er den sanne essens av jødisk tribal tenkning og den tredje kategori identitet (jødiskhet).» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Spørsmålet er ikke bare Israel, dets hær og dets lederskap. Det er krig mot en eksklusiv ideolog (jødiskhet).» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Sionisme

«Sionisme er ikke en kolonialistisk bevegelse med interesse for Palestina, som noen beleste antyder. Sionisme er i virkeligheten en global bevegelse som holdes oppe av en enestående stamme solidaritet.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Sionisme blir drevet i en ånd av jødisk overhøyhet og en fantasifull tanke om å ?komme hjem?.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Israel blir ikke lenger fyret opp av sionisme ? om sionisme ble skapt for å løse det jødiske spørsmål. Israel har introdusert nye ENGINEr av spørsmål som har å gjøre med jødisk identitet, tribalisme, overhøyhet, og så videre.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Sionisme blir vedlikeholdt av antisemittisme. Det kan forklare hvorfor sionister er så entusiastiske for økende statistikker om antisemittiske hendelser.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Utfordringer for jøder

«Jeg har lært å skille mellom jøder (folket), judaisme (religionen) og jødiskhet (ideologien). Det skillet er ikke uten problemer, som du vet, for de fleste jøder vet selv ikke hvor de står i forhold til disse tre. De fleste jøder vet ikke hvor judaisme slutter og jødiskhet begynner.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Kritikk av Israel og sionisme

«Det er en absurd situasjon der kritikk av den jødiske staten – først og fremst blir formet i forhold til jødisk følsomhet. Tenk for eksempel en situasjon der kritikk av kapitalisme skulle formes bevisst, forsiktig og forbeholdent ? for å sikre at den rike ikke blir støtt.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Det synes like absurd at vi er i en situasjon der vi må være forsiktige i hva vi sier om palestinske rettigheter ? så vi ikke støter jøder.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jeg skiller mellom ?jødisk antisionisme?, som i de fleste tilfeller skjer ut fra jødisk tribalisme og primært er opptatt av jøder, og ?antisionister som tilfeldigvis er jøder?. Den siste er en helt og holdent uskyldig gruppe. Det er unødvendig å si at mange av mine støttespillere tilhører den gruppen» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Jødisk lobby

«Det er få kritisk tenkende personer betviler makten til den jødiske lobbyen i USA.» (Gilad Atzmon i Aftenposten, 17.03.15.)

«Hvordan kunne Amerika tillate seg å bli undertvunget av ideologier som iboende er knyttet til fremmede interesser?» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Sionister og israelere innså for mange år siden at det er mye billigere å kjøpe en vestlig politiker enn å kjøpe en tanks.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Jødisk makt

«Når jeg diskuterer jødisk makt, viser det utelukkende til jødiske interessegruppers evne til å øve politisk press.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jødisk makt er slett ikke en ?konspirasjon?. Den utfoldes ? i det åpne ? ved organisasjoner som skal øve press og tjene jødiske interesser.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Midtøsten-konflikten

«Midtøsten-konflikten kan ifølge Atzmon løses på 60 sekunder. ? Netanyahu trenger bare å si: «Vi lever på deres land. Jeg vil invitere alle palestinere tilbake», forklarer han. Det vil bety at det ikke lenger vil være noen jødisk stat, og det er akkurat hva Atzmon ønsker. Em jødisk stat bygger på segregasjon og gettokultur, ifølge musikeren.» (Adresseavisa 01.11.11.)

Kontroverser

«Som politisk aktivist har Atzmon blitt en kontroversiell figur. Han har markert seg som en kritiker av den delen av den jødiske kulturen han mener har skapt apartheid i det historiske Palestina, og går inn for én demokratisk og ikke-religionsbundet stat i området. ? Han er blitt fremstilt som både antisemitt, Holocaust-benekter og selvhatende jøde, anklager Atzmon selv avviser.» (Wikipedia)

Klargjøringer

Sions Vise Protokoller. «Ingen seriøs debattant mener at Sions Vise Protokollerer er sann når teksten beskriver et komplott av rabbinere for å dominere verden.» (Gilad Atzmon i Aftenposten, 17.03.15.)

«Det er fullstendig klart at det er ingen (jødisk) konspirasjon, og det har heller aldri vært det. Jødiske lobbyer opererer ? åpent ? med å fremme hva de mener er jødiske interesser.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Holocaust. «Jeg var forferdet over Holocaust. I 1970-årene var overlevende fra Holocaust del av vårt sosiale landskap. De var våre naboer, vi møtte dem på familiære samlinger, i klasserommet, i politikken, og i butikkenes hjørner. De var del av våre liv. De mørke tall som var tatovert på deres hvite armer ville aldri blekne. Det hadde alltid en gysende effekt. Likevel må jeg nevne at jeg neppe kan huske en eneste Holocaust overlever som noen gang prøvde å manipulere meg følelsesmessig. ? De var hovedsakelig stille og høflige og brukte aldri fortiden for å fremme seg selv.» Det var andre som «utnyttet Holocaust som et politisk argument, eller for å hevde en slags særegenhet.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Det var ved å ta inn over meg betydningen av Holocaust at jeg endret meg til å bli en sterk motstander av Israel og jødiskhet. Det var Holocaust som til slutt gjorde meg til hengiven støtter for palestinernes rettigheter, for deres motstand og rett til å vende hjem.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Jeg tror at omformingen av Holocaust til en slags «religion» er skadelig for jødene, og for resten av menneskeheten.» (Gilad Atzmon i Aftenposten, 17.03.15.)

«Det er ikke tvil i min sjel om at Holocaust ivaretas for å nære opp under det primære ved jødisk lidelse i sentrum for hver mulig politisk diskusjon.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Med denne tunge sky over våre hoder blir vi ikke i stand til å reagere anstendig (etisk) på de forbrytelser som Israel begår i navnet av det jødiske folk.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jeg mener at 65 år etter frigjøringen av Auschwitz må det være anledning til å stille spørsmål. ? Vi bør skille Holocaust fra dets judeo-sentristiske eksepsjonelle status, og behandle det som et historisk kapittel med tilhørighet til en spesiell tid og et spesielt sted.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

«Holocaust definerer jødisk raison d´être. For sionistiske jøder ? betegner det goy (ikke jøder) som potensielle irrasjonelle mordere. ? I navnet av jødiske lidelse gir det anledning til å drepe, rasere, atombombe, utrydde, plyndre, etnisk rense.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Religion

«Når man grundig leser dine tanker kan man spørre om du unngår å diskutere jødisk religion bare for å ?beskytte? religon i sin alminnelighet? ? – Jeg er ingen venstreorientert og jeg er langt fra å være en ateist. ? For meg er det vakre guddommelig, og jeg har således stor respekt for troende og åndelige folk.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Jødedom, kristendom og islam

«Det politiske venstre som har mislyktes i å gripe den antiimperialistiske betydningen av islam, er åpenbart fullstendig løsrevet fra den aktuelle situasjonen i verden. Det er ingen hemmelighet at det jødiske venstre motsetter seg Hamas. Det er ingen hemmelighet at den vestlige venstre er forvirret når det gjelder islam». (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jeg har stor beundring for muslimer. Men jeg mener også at de eneste konsekvente og virkelige jødiske antisionister faktisk er Torah-jødene. Jeg forstår deres argumenter. Og som alle kan se, prøver de ikke å styre bevegelsen, men gjør i stedet alt det de kan for støtte palestinerne. Og de er påfallende beskjedne og ydmyke. Jeg liker dem svært godt. (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Jødedom er en tribal, nasjonal og rasistisk orientert religion. Judaisme (reigionen) har likevel midler til å kontrollere det.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«I motsetning til judaisme, som er stamme orientert, er islam og kristendom universelle veiledninger. De sistnevnte prøver å gi et svar til menneskeheten som et hele, i stedet for å ivareta en enkelt stamme på bekostning av andre.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Antisemittisme

«De som bringer frem antisemittisme som stempel, gjør lite annet enn å vise sine egen dype tilknytning til sionisme og jødiske sentrisme.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Du vil antakelig ha merket at mens antisemitter i gamle dager var de som hatet jøder, er antisemitter i dag de som jøder hater.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

Framtid

«Du har skrevet at Israels dager er talte. Hvordan kan du vurdere det slik? ? Uansett palestinernes kamp vil ikke Israel lenger kunne holde ting sammen. Det er et destruktivt samfunn ? Jeg tror at israelerne over tid skal sette pris på sine naboer, og fred vil kunne råde. Men det vil først skje når de (israelerne) ha sluttet å se seg selv som Utvalgte. De skal bli ordinære folk.» (Silvia Cattori intervjuer Gilad Atzmon.)

«Slik saken nå stå, er den jødiske staten helt klart ute av stand til lede regionen til forsoning. Den mangler det nødvendige innhold for å kunne tenke i harmoniske og forsonende baner. Det eneste folk som kan skape fred er palestinerne, fordi Palestina mot alle odds, og til tross for den endeløse lidelse, ydmykelse og undertrykking, fortsatt er et moralsk-drevet fellesmenneskelig samfunn.» (Gilad Atzmon: The Wandering Who?)

Informasjon utgitt av: Venner av Jerusalem/Al Quds. Oslo, april 2015. www.theoslowall.no

27990cookie-checkGilad Atzmon – The Wandering Who?