Palestina og Israel

Han «hogg løs»

En tenkt scenario: «En norsk motstandsmann klarte å komme inntil den den tyske soldaten. Så tok han fram kniven ? og hogg løs». Folkeretten gir palestinerne rett til væpnet motstand mot okkupasjonen.


Sitat fra (tenkt) norsk avis 17.10.1943:
Han (norsk motstandsmann, min anm.) «klarte å komme inntil den den tyske soldaten. Så tok han fram kniven ? og hogg løs».

Mitt spørsmål: En pro-okkupant avis?


Referat fra norsk avis (VG) 17.2015:
Han (palestinsk motstandsmann, min anm.) «klarte å komme inntil den den israelske soldaten. Så tok han fram kniven ? og hogg løs».

Mitt spørsmål: En pro-okkupant avis?


Uklart? Så videre: VG skriver om palestinske «terrorister» (21.10) som står for «blodige terrorangrep» (18.10.2015). Mens israelske (okkupant-)soldater derimot, blir «påført skuddskade» (20.10.2015).

Språkbruken til VG er: Den israelske okkupantmaktens språkbruk! Lik språkbruken til andre som okkuperer et annet folk (som Kina i Tibet, og Russland i Tsjetsjenia). Motstanderen; folket er «terrorister»! Mens okkupanten er bifalt part.

28740cookie-checkHan «hogg løs»