Palestina og Israel

Kristensionisme

Biskop Kvarme har gått i rette med kristensionisme. Vårt Land har funnet det vanskelig å svelge (28. oktober). Avisa, på lederplass, snakker pent og vakkert («kristelig»?) om «de to folk»; jødene og palestinerne. Og om deres «rett og likeverd».


Men «hestehoven» kommer frem: Det skal finnes en «stat» for det jødiske folket, står det. Mens for palestinerne skal «politiske rettigheter» bare ikke «avvises».

Rett og likeverd? Nei, preferanse for Israel! – Bak tradisjonelle termer om «lidelsen i den palestinske befolkningen». For slikt hører vel til. Selvransakelse bør til hos disse «kristne».

28760cookie-checkKristensionisme