Palestina og Israel

Hele sannheten

Rolf Nordin, i Vårt Land 12. august, etterlyser «hele sannheten» i krigen mellom Israel og Gaza. Han spør om skoler og private boliger er utskytingsbaser, og om sivil befolkning kan være skjold og kamuflasje.


Legg det til side.

Han ønsker den hele sannhet! Da må vi til problemets kjerne. Vi kan fortsette i årevis å diskutere om det var riktig av Israel å bombe en FN-skole. Eller sprenge et bolighus, med utslettelse av en hel familie.

Vi lar det heller være.

Hva er den hele sannhet?

Vi kan like det, eller ikke ? og mange trenger tid til å fordøye det; men Israel er en okkupant stat! Israel okkuperer Gaza. Og vil tvinge befolkningen til underdanighet! Mens Hamas og andre grupper ? ja, hele befolkningen i Gaza, ønsker Israel bort! De vil ha avsluttet okkupasjonen.

Og mer enn det: De anser Israel som en kolonimakt! Israel kom inn, og tok palestinernes land; og dette er sant og riktig! Å erkjenne det vil ta tid, i mange miljøer her hjemme. Og det skal komme nye kriger, med spørsmål om sivile som lider. På vei til den hele sannhet.

27120cookie-checkHele sannheten