Palestina og Israel

Israelsk minister drept

Nå tilspisser det seg igjen i Palestina! Vil Israel drepe Arafat? Og eventuelt andre ledere? Ett er i hvert fall sikkert: Israelske helikoptre og tanks vil igjen bombe palestinske områder.

Situasjonen er spent. Iblant kan den være mindre spent. Men alltid vil det være konflikt i Palestina, krig og uro, så lenge den grunnleggende uretten består.

Nemlig den at Israel har tatt palestinernes land, at Palestina er okkupert. Og at palestinerne er blitt fordrevet i stort antall, som ledd i en etnisk rensing, men nektes å vende tilbake.

Nå er en representant for dette Israel – okkupanten, altså – blitt drept, han var minister i den israelske regjeringen. Tidligere var han general, en gammel kriger i den israelske styrkene, som var med på å drive ut palestinerne

Etnisk rensing

Og det sto han inne for fortsatt, at palestinerne skulle bort. Han hevdet offentlig at opp til 4 millioner palestinere i Israel, på Vestbredden og i Gaza burde "oppmuntres" til å flytte ut, til omliggende arabiske stater, godt "hjulpet" av Israel.

Slik skulle Israel bli mer "rent".

Han kalte palestinerne for "lus" og "skadedyr", som Israel var tjent med å forflytte. For dette synet ble han belønnet med en ministerpost i den israelske regjeringen.

Nå er han henrettet, av palestinske motstandsfolk.

Men – kan man si, han målbar jo bare det som står i Bibelen, og som noen mener skal være et guddommelig utsagn. Muslimer bestrider det. Likefullt står det skrevet: "Når dere går over Jordan og kommer inn i Kanaan (Palestina, vår anm.), skal dere drive ut alle som bor i landet." (4. Mosebok, 33,52)

Og videre: "Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de som dere lar være tilbake, bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere."

Muslimer tror ikke dette er Guds ord, og i hvert fall gjelder det ikke for i dag. Nå ligger retten hos de fordrevne.

Ministeren representerte uretten. Om den nå var riktig eller ikke, aksjonen som rammet han.

17320cookie-checkIsraelsk minister drept