Bli kjent med...

Henrik Wergeland

Ja, du kjenner vel ham? Henrik Wergeland, han som `innstifta da’n’! Den 17. mai altså, Norges nasjonaldag.
Men at han døde som muslim, det visste du ikke?


Han mente det på alvor, om vi skal tro på det han selv sa. Riktignok var det ingen muslimer i Norge den gangen, så Wergeland ble kanskje den første. Men han visste hva han snakket om.
    Han vokste opp på en prestegård med et stort og rikholdig bibliotek av bøker om filosofi og religion. Siden lånte han bøker på Universitetsbiblioteket, og møtte mange religioner som student.
Han kjente til Koranen. Den var ikke oversatt til norsk, men Wergeland behersket flere språk.

Henrik Wergeland var utdannet teolog. Men først og fremt ble han kjent som dikter, ja som Norges nasjonalskald.
    Wergeland trodde på det vidunderlige i naturen. Islam ble for ham en religion som ga Gud – Allah – den rette plass i den. Det ble den religionen som sto ham nærmest, og som han omtalte med størst sympati.
    Han satte Allah over kristendommens Gud, og mente at Muhammad var en framtredende profet.
    Jesus var også en profet, ifølge Wergeland, ingen frelser som i kristendommen. Wergelands Jesus var en profet og opprører, som lærte om sannhet, frihet og kjærlighet.
    Wergeland var opprørt over den hvite, kristne manns overgrep mot andre kulturer og religioner. Den kristne intoleransen var en torn i øyet på ham og drev ham mot andre religioner.
    Han sympatiserte med undertrykte folkeslag, og støttet frihetskampen til polakker og irere. Og han ville endre de paragrafene i Grunnloven som nektet jøder og jesuitter adgang til riket, og som innskrenket religionsfriheten.
    Og endte altså i lovprisning av Islam.

Henrik Wergeland døde av lungekreft, 37 år gammel.
    Sin siste 17. mai opplevde han i 1845. Da lå han på dødsleiet.
    Nasjonaldagen brukte han blant annet til å skrive brev til faren Nicolai, som var prost på Eidsvoll. I brevet forteller han om sitt oppgjør med kristendommen, og at han dør som “en Allahs opprik-tige dyrker”. Han skriver om det hinsidige som venter, og som han ikke våger å gjøre seg noen forestilling om.
    Natten til 12. juli 1845 dør han. I troen på Islams Gud.

Henrik Wergeland – Norges første muslim?
    Men hvorfor er denne siden ved ham så lite kjent?
    Mange har kanskje ikke ønsket å høre om den. Wergelands uttalelser og synspunkter om Islam synes bortgjemt i bindsterke verk. Og samtida våget ikke å komme inn på dem.
    Men når Henrik Wergeland var begeistret for Islam, hvorfor skulle ikke andre også bli det? Les om Islam selv! Som du ser: Det har gode nordmenn gjort før deg.

(Kilde: Yngvar Ustvedt, Dagbladet 16.05.97)

18880cookie-checkHenrik Wergeland