Norge

Homofile ekteskap er ‘grotesk’

Jeg ønsker ikke å støte noen, men enkelte sannheter kan ikke dekkes til. En sannhet om ekteskapet er at det er for mann og kvinne. Det er ikke mine ord, men kristne katolske ledere som uttaler seg skarp, med ord som i overskriften.


Det er riktig at grupper av aktivister har påvirket mange til å endre oppfatninger om ekteskapet til noe annet enn hva naturen selv, og fornuften, sier. Men de er på gal vei, om hva det naturlige og fornuftige er, dem om det.

At ekteskapet skal kunne være for to menn, eller for to kvinner, er fra naturens side en umulig tanke. De to menn, eller de to kvinner, må gjerne ha vennskap med hverandre, og eventuelt føle seg knyttet til hverandre. Men ekteskap er noe annet.

Det er godt at kirken – Den katolske kirken, i hvert fall – er entydig på dette. Jeg viser til en debatt som nå pågår i England. Erkebiskop Nichols i Westminster har nylig kalt homofile ekteskap for «grotesk». (The Independent, 7. mars 2012.) Kardinal O´Brien, en annen katolsk leder, bruker også ordet «grotesk» om det samme. (The Sunday Telegraph, 4. mars 2012.)

Sterke ord, som sagt, fra katolsk hold. Prester viser til at verken stat eller kirke har rett til å endre den grunnleggende forståelsen av hva et ekteskap virkelig er knyttet til en mann og en kvinne, og til de barn som de eventuelt får. Det alene er naturlig og fornuftig.

24160cookie-checkHomofile ekteskap er ‘grotesk’