Spørsmål og Svar

Hvem kan muslimer gifte seg med?

Spørsmål:

Hvem kan muslimene gifte seg med?


Svar:

Gud sier i Koranen: "Det skal ikke være tvang i troen." Ikke tvang altså, men kjøreregler. Enhver bør lære av dem.

Hvem kan du, som muslim, gifte deg med? I bunn og grunn velger du selv! Men lytt til velmente råd (og hva er vel galt med det).

Hvordan bygge og styrke et ekteskap? Ta ikke lettvindt på det! Ekteskapet er familiens basis, og familien er samfunnets grunnlag, det slås fast i menneskerettighetene også.

Finn en partner du kan leve med, noenlunde samstemt i verdier og tro! Det må da være fornuftig? Velg leveregler som Gud kan godta, for vi mener jo vi lever for Ham.

Er du en muslimsk mann? Koranen sier: Du kan gifte deg med en ærbar kvinne, fra dem som fikk åpenbaringen før deg. (5,5)

Hvem snakker Koranen om ? I hvert fall jøder og kristne. Noen mener også andre grupper, som sabèerne og zoroasterierne, de trodde også på Gud.

Og kanskje blir det kriteriet, at partneren din tror på Gud! Er det ellers avstand mellom dere, så lag en ekteskapskontrakt, for eksempel om hvordan barn skal oppdras.

Er du en muslimsk kvinne? Koranen behandler deg likt med mannen! Du skal ikke, som han, gifte deg med en "avgudsdyrker". (2,221) Og heller ikke som han, med en "vantro". (60,10)

For det er restriksjoner gitt av Gud, til både kvinner og menn, som hjelp for et lykkelig samliv.

Det finnes meg bekjent ikke Koran-utsagn som skulle stå i motstrid til dette. Så Koranen kan tolkes slik: Finn en ekteskapspartner som tror på Gud! – Om du er kvinne eller mann.

Samtidig sier Koranen: "De er ikke alle like!" (3,113) Alle er ikke ærbare heller. Så er det kanskje best å velge en klart troende?

Koranen sier: "De er troende som tror på Gud og Hans budbringer (Muhammad)." (24,62) Men utelukker det andre troende?

Kjære søster eller bror, bruk hodet som vi er pålagt, og diskuter dine ekteskapsplaner med foreldre eller andre (men kanskje ikke med enkelte imamer?), for du står overfor et viktig valg.

Måtte det bli det beste, og godtatt av Gud.

19680cookie-checkHvem kan muslimer gifte seg med?