Spørsmål og Svar

Hvordan vite mer om Islam?

Spørsmål:

Hei!
Jeg er født og oppvokst i kristen tro og kultur, men har alltid praktisert religion mer som en tradisjon. Jeg er gift med en muslimsk mann, og sammen har vi barn som er muslimske.

Etter som årene går, føler jeg at behovet for Å TRO blir sterkere. Det er blitt viktig for meg med en religiøs tilhørighet. Mannen min har vært tålmodig, og gitt meg tid til å tenke hvilken vei som er rett for meg. Han har sagt at viss jeg konverterer til islam, skal det være fordi jeg ønsker det, og ikke for at jeg har giftet meg til det.

Jeg har lest Bibelen og lært om den kristne tro, men finner ikke det jeg leter etter. Derimot mener jeg å se mye som jeg mener er bra innen islam. Jeg har lest mye på internett, og også snakket med flere muslimer, men klarer ikke å finne alt jeg trenger.

Jeg snakker bare norsk, og skulle så gjerne ønske Koranen på et språk jeg forstår, slik at jeg kan lese og forstå den.

Kan Dere hjelpe meg å finne den informasjonen jeg trenger? Jeg vet ikke om Koranen er oversatt til norsk, men kanskje til dansk eller svensk? Hvor kan jeg i så tilfelle få kjøpt den? Hvor kan jeg få praktisk lærdom, slik at jeg kan bruke det jeg lærer?

Ønsket mitt er sterkt, og jeg håper Dere kan hjelpe meg. Jeg vil så veldig gjerne ha kunnskap. Siden jeg ikke bor i Oslo, men på (x), er det muslimske miljøet rundt meg lite. Og lærdom vanskelig å finne.

Håper på et godt svar, og venter i spenning.

Med vennlig hilsen

meg


Svar:

Hei!

Jeg tror sikkert du er på rett vei! Vi lærer i islam at om du tar et skritt mot Gud, skal Han ta to skritt mot deg! (Og omvendt: Velger du å være blind og døv, og snu ryggen til Gud, skal Han velge ryggen til deg.)

Du skal fortsette å nærme deg Gud! Så vil Han gi hjelp, tror jeg, og fortsatt komme deg i møte.

Du kan nærme deg Gud ved å lese Koranen! På norsk fins den bare i én oversettelser. Den er dessverre ikke god. Den er gjort av Einar Berg. Og utgitt av Den norske bokklubben (2000). Du kan sikkert bestille den der.

Den svenske oversettelsen er god. Det er en stor (!) bok, som heter Koranens budskap, og er utgitt på Proprius forlag i Stockholm. Det er en bok til å bli klok av. Oversettelsen er ved Mohammed Knut Bernstrøm, en svensk diplomat som ble muslim.

Du kan nærme det Gud ved å gjøre det gode! Gud lytter til den som handler rett. Og særlig om man gjør det til Hans ære. Du viser at du vil komme nærmere Ham. Og Han skal åpne dører for deg.

Du kan nærme deg Gud ved å be! Den rituelle bønnen, fem ganger om dagen, er egentlig å bekrefte troen. Og er et uttrykk for at du vil høre Ham til, lyde og underordne deg Ham.

Virket det litt strengt nå? Det er det ikke! Smil og le, og gled deg over alle ting du har fått. Du kan vel takke Ham for det også?

Gud har lovet den som tror og gjør rett, klokskap og kunnskap! Er det ikke dette du ønsker? I hvert fall når det gjelder islam.

Jeg ønsker deg lykke til!

19330cookie-checkHvordan vite mer om Islam?