Palestina og Israel

Invitasjon til antisemittisme?

Vårt Land gir Alf Gjøsund nesten to sider for å fremme antisemittisme, onsdag 4. mars. Og ikke bare fremmer han antisemittisme; han bidrar til å legitimere den!


Gjøsund skriver det er et faktum «at sionismen har en dyp forankring i den jødiske identiteten». Det er alvorlig! Han mener at «millioner av jøder over hele verden» er tilhenger av sionismen. Da står jødene utsatt til! For hva skal så jødene ? millioner av dem ? bli assosiert med? Sionisme; og hva er det?

Gjørsung bommer, når han omtaler den. Han reduserer sionisme til å være en ide om «et nasjonalhjem for jøder i Israel». Og det skulle vel være greit? Men han nedtoner hva som ligger bak ? av terror for å få palestinerne ut, om enn han berører det; han «glemmer» rasismen bak ideen, om palestinerne som ikke likeverdige; og Israels diskriminering i dag, med forskjeller mellom jøder og ikke-jøder. Fortsatt fordrivelse av palestinere! Med overtakelse av palestinsk jord.

Folk vil vite at dette er sionisme! Og da blir det avgjort farlig, når Gjørsund mener at sionismen har «en dyp forankring i den jødiske identiteten»! Da inviterer han til antisemittisme! For er det slik jødene virkelig «er»? Rasister og okkupanter? Og blinde for urett mot palestinerne, begått i selvhevdelse? Da kan nok flere kritisk til «jøder»!

27960cookie-checkInvitasjon til antisemittisme?