Islamsk tro

Islam, spørsmål og svar

En velkjent islamsk skribent heter Mulana Muhammad Siddiqui. Vi slipper ham til med disse opplysningene om Islam:

?Hva er Islam??
?Islam betyr å underordne seg. Vi bøyer oss for Guds forordninger og lever etter Hans plan.?
?Hvem skapte deg og alle verdener??
?Gud skapte meg og alle verdener.?
    ?Hvem skapte Gud??
    ?Gud har skapt oss alle. Men Han er ikke skapt av noen.?
    ?Hvilke forpliktelser har du mot Gud??
    ?Å tro på Ham og underordne meg Hans lover.?

?Hva mener du med at Gud er én??
?Det er ingen som Han. Ingen kommer opp mot Ham.?
    ?Hvor er Gud??
    ?Gud er alle steder.?
    ?Hvordan kjenner du Guds lover??
    ?De er gitt i Koranen. Og ved eksempelet til profeten Muhammad (fred med ham).?

?Hva er en profet??
?Profeter er sanne og rettferdige mennesker som formidler Guds plan. Gud har sendt mange profeter for å veilede og hjelpe menneskene.
    De viktigste profetene er: Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad (fred med dem alle).?
    ?Tilber du noen profet??
    ?Nei, jeg tilber bare Gud. Men jeg ærer profetene og ser dem som eksempel for alle mennesker.?

?Finnes flere bøker fra Gud??
?Ja, Gud har gitt mennesket veiledninger eller lovbøker til forskjellige tider i historien.?
    ?Kan du gi eksempler??
    ?Det finnes fire bøker av dette slaget som er nevnt i Koranen: Moseloven som ble gitt til Moses, Salmenes bok som ble gitt til David, Det nye testamentet som ble gitt til Jesus, og Den hellige Koranen som ble gitt til Muhammad.?
    ?Hvilken bok følger du??
    ?Jeg følger Den hellige Koranen.?

?Tror du på Dommens dag??
?Ja. Hvert menneske skal stilles til ansvar. Vi har fri vilje og må svare for det vi gjør.?

?Hva betyr å be??
?At vi underordner oss og kaller på Gud. Slik vi lærte av profeten Muhammad (fred med ham).?

?Hva er almisse??
?Det er en avgift som muslimer skal betale. Den gis til dem som trenger det. Slik hjelper vi brødre og søstre.
    Den minner samtidig om at vi ikke må bli selvopptatte og egoistiske, eller bli slaver av jordisk gods.?

?Hva betyr faste??
?Det er å avholde seg fra å spise, drikke, røyke og ha seksuell omgang fra soloppgang til solnedgang.
    Fasten styrker vår selvkontroll. Den lærer oss måtehold og fører oss nærmere Gud.?
    ?Er Ramadan fastemåneden??
    ?Ja, det er en velsignet måned. Da ble Koranen åpenbart.?

?Hva er pilegrimsreisen til Mekka??
?Den er én av de fem søyler i Islam. Ved siden av trosbekjennelsen, bønnen, almissen og fasten.
    Alle muslimer bør dra på pilegrimsreise minst én gang i livet, om forholdene tillater det.?

16572cookie-checkIslam, spørsmål og svar