Palestina og Israel

Israel ? en «jødisk» stat?

Hva kan være løsningen for problemet Palestina/Israel? Ingen to-statsløsning, med bibehold av den israelske staten! Den har all urett begått mot palestinerne bygget inn i selve sine grunnvoller. Svaret må være en én-statsløsning, der urett og rasisme begått mot palestinerne, må bli reversert!


Sionistiske jøder og andre i dag, vil ikke godta dette. De vil beholde undertrykkerstaten Israel. Godt er det da, at det finnes anti-sionistiske jøder, som arbeider for, og støtter, denne løsning. De vil fremme grunnleggende menneskerettigheter; også for palestinerne! Noen kan være sekulære, slik vi introduserer dem på denne nettsiden. Andre støtter palestinerne på religiøst, jødisk grunnlag. Slik blant annet denne videoen viser.

Skal Israel være en «jødisk» stat? Nei, Palestina skal være en «jødisk» stat! Mer presist; Palestina skal være en palestinsk stat; for alle palestinere; både muslimer, jøder, kristne og andre! Mange jøder innser også dette! Israel er en rasistisk, eksklusiv stat som helst ikke vil ha andre innbyggere enn «jøder?. Men Palestina skal bli en åpen stat ? basert på likeverdighet og rettferdighet. Og det rasistiske Israel må opphøre å eksistere!

Bak staten Israel ligger sionismen; en ideologi som er rasistisk, og fremmer kolonialisme og fordriving. Den ideologien må legges død! Den har skapt store motsetninger for folk som bor i Palestina/Israel. Og kanskje er de motsetninger blitt så store, at det kun på lang sikt kan bli mulig med en mer enhetlig palestinsk stat. Da kan veien gå via en «to-nasjonal» stat, av palestinere (arabere) på den ene siden, og israelere (jøder) på den andre. Men det eksklusive Israel, som vi kjenner det, kan ikke ha noen fremtid.

Se YouTube film.
27450cookie-checkIsrael ? en «jødisk» stat?