Palestina og Israel

Jøder må gå i seg selv

«Vi jøder må gå i oss selv», skriver rabbiner Joav Melchior i Vårt Land 13. august. Bakgrunnen er «hatangrep utført av jøder i Israel». Et av dem var «da jødiske ekstremister brente ned et hus» til en sivil familie på Vestbredden; en 18 måneder gammel baby brente i hjel. Far og mor døde også av skadene.


De jødiske terrorister fremstår på bilder, smilende og stolte! De har handlet «i Guds navn», og i samsvar med jødiske krav, mener de. Hva er «jødiske krav», og unnskyld at jeg spør, i forhold til ikke-jøder? Og i dette tilfellet; til palestinske arabere? Jeg ber rabbiner Joav Melchior om å svare på det.

Jeg har foran meg en instruks til jødiske soldater, utarbeidet av den israelske hærens øverste rabbinat, før Israels angrep på Gaza i 2008. Rabbinatet anfører for soldatene at alle palestinere er deres «dødelige fiender». Og veileder soldatene om at grusomhet kan være en «god egenskap».

Rabbinatet siterer også for soldatene den berømte jødiske lærde Maimonides, som har uttalt at «man må ikke la seg forlede av dårskapen til gentilene (dvs. ikke-jødene) som viser medynk når det gjelder det grusomme.» (Kilde: The Independent, 27. januar 2009.)

«Ingen medynk», og vi snakker om hatangrep». Kan det legitimeres, i jødiske skrifter? Ja, bør man ikke «gå i seg selv»?

Aktuelle lenker
Video av barnet
Facebook event
Flyveblad

28460cookie-checkJøder må gå i seg selv