Palestina og Israel

Jødiske ekstremister

Vårt Land skriver om voldsbruk blant jødiske ekstremister (lørdag 15. august). Avisa siterer overrabbiner Michael Melchior i Oslo som «mener det er viktig å motarbeide de ekstreme kreftene». Hvem er de ekstreme krefter?


Vårt Land lar Midtøsten-kjenner Hanne Eggen Røislien omtale de bosettere som nå forårsaket at en 18 måneder gammel baby brente i hjelp, etter at de kastet en brannbombe i et bolighus: – Den ortodokse grenen av jødedommen som disse bosetterne tilhører, er opptatt av at de ikke bare eier jorden, men at de bør fjerne de som ikke hører til.

Men er ikke det en tenkning som går igjen i hele Israels historie? Var ikke Palestina bebodd av palestinske arabere, da jødiske innvandrere; bosettere, tok over land og jord? Ble ikke 700.000-800.000 palestinere «fjernet»; ble flyktninger og drevet bort, slik FN beskriver det? Og dette fordi innvandrerne mente å «eie» jorda? Og fortsatt mener det; både når det gjelder Jerusalem (der Melchior bor – på okkupert land, ifølge FN) og i Duma landsby (på Vestbredden) der babyen ble drept?

Vi kan diskutere vold og ekstremisme, og håpe på å kunne «samarbeide» (Melchior). Men alt bygger på en grunnleggende urett! Den urett som er begått mot palestinerne. Palestinske flyktninger må få vende hjem! Slik FN oppfordrer til! Bare det kan reversere den urett som ligger til grunn for problemet. Velg gjerne å overse det, som mange ønsker å gjøre! Og Palestina/Israel konflikten skal forbli uten reelle håp om løsning.


28490cookie-checkJødiske ekstremister