Palestina og Israel

Mer om «Fredens ring»

I en artikkel i Vårt Land, 13. august, roser Joav Melchior, han er rabbiner ved den jødiske synagogen i Oslo, «Fredens ring», som ble gjennomført i Oslo i februar i år. Hvem er egentlig denne rabbiner i Oslo, som så høyt vet å verdsette «Fredens ring»; som ville vise støtte til «de i synagogen»?


Initiativtakerne til «fredens ring» kalte synagogen et «jødisk gudshus». Man må kunne peke på at det er feil. Synagogen er hovedsakelig et sionistisk senter ? og hva betyr det? En jødisk gjest (Rabbi Weiss) som nylig besøkte Oslo ? fra Neturei Karta; «Jøder mot sionisme og staten Israel» ? sier han ikke ville gått inn i den!

Sionisme

Sionisme er den ideologi som ligger til grunn for staten Israel. Theodor Herzl, sionismens grunnlegger, er omtalt i den israelske uavhengighetserklæringen som staten Israels «åndelige far». Sionisme innebærer en grunnleggende forskjellsbehandling mellom jøder og ikke-jøder (palestinere). Sionisme ble tidligere vedtatt av FNs Hovedforsamling å være «en form for rasisme og rasediskriminering» (senere trukket etter press fra USA og Israel). Sionisme betyr fordriving, rasisme og undertrykking rettet mot Palestinas opprinnelige palestinske befolkning.

«Blant historikerne er det voksende enighet om at fordrivingen av araberne (i 1948) var planlagt, ja, at den var dypt forankret i den sionistiske målsettingen med å skape en overveldende jødisk stat i et område som var overveldende ikke-jødisk.» (Norman Finkelstein, anti-sionistisk jøde i boka «Til Israels forsvar?».)

Joav Melchior, leder og rabbiner ved synagogen i Oslo, er «nestleder i «Union of European Zionist Rabbis», som forener over 40 rabbinere over hele kontinentet» – og «står for informasjon og opplæring samt hjelper til med å bygge opp under sionismen?» (Google: Det Mosaiske Trossamfunn.)

Kriminelle

Han er i palestinske øyne en kriminell som er medansvarlig for de forbrytelser som sionismen har bedrevet mot dem. Det samme gjelder for overrabbineren i den samme synagogen i Oslo; tidligere viseutenriksminister i staten Israel, Michael Melchior. Og som israelsk politiker og statsleder medansvarlig for all urett begått mot palestinerne!

Overrabbiner Michael Melchior var aktiv i aksjonen Let My People Go ? med å bringe jøder fra Russland til Israel. Og fortsatt arbeider han med å hjelpe nye jødiske immigranter fra Russland til å finne en plass i Israel. Samtidig som at han sperrer for at palestinske flyktninger, fordrevet av Israel, skal få vende tilbake til sine hjem! Fantastisk.

«Fredens ring» – vil bygge et fellesskap med slike! Men «Fredens ring» tar feil. Måtte de innse det.

28470cookie-checkMer om «Fredens ring»