Palestina og Israel

Kan Hamas styre?

Hamas fikk brakseier ved valget i Palestina, og har fått flertall i parlamentet. Hva vil det bety?


De palestinske velgerne er våkne og engasjerte. De ser sine interesser og mål, og handler i samsvar med det. Nå viser de tillit til Hamas, og ønsker å gi dem makt.

Hamas har en klar profil:

  • De vil møte folkets behov, i deres daglige liv. De bygger skoler, sykehus og klinikker. De legger vekt på å hjelpe folk. Det har de gjort i mange år.
  • De hjelper folk også med penger, til deres underhold.
  • De håndterer penger på redelig vis, og stikker dem ikke unna til eget bruk.
  • De kan vise ydmykhet, og unngå arroganse.

De har klare politiske mål:

  • Den israelske okkupasjonen må opphøre
  • Den palestinske motstanden må styrkes
  • Den israelske staten er en settler-stat, en eksklusiv og aggressiv stat – kun for jøder – og den kan ikke forbli slik.
  • Hamas baseres seg på Islam.

Hamas uttrykker nå palestinernes interesser.

Hvordan skal Vesten – USA og Europa – forholde seg til det? De har ønsket demokratiske valg, sier de. Nå er valget gjennomført. Skal de godta, og respektere valgresultatet, og være møtende til den valgte part? Eller skal de påtvinge den nye meninger (Vestens), før de respektfullt vil snakke med den?

Nå snakker Vesten om press, som skal legges på Hamas:

– Hamas må avstå fra voldsbruk, heter det. Men palestinerne lever under okkupasjon! De har rett til å drive væpnet motstand. Det er slått fast av FN også.

– Hamas må anerkjenne den israelske staten, heter det. Men Israel er en eksklusiv stat, en settler-stat, med fulle rettigheter kun for jøder. Palestinerne, araberne – muslimer og kristne – fordrives. Landet deres gis til jøder. Det har skjedd, og det skjer, en etnisk rensning, for Israel er en apartheid-stat.

Så rett ikke fokus på Hamas, med krav om konsesjoner. Rett oppmerksomhet mot Israel – som okkupantstat!

Palestinerne har dessuten trukket lærdommer. Samme krav som nå rettes mot Hamas, ble tidligere rettet mot PLO. ”Avstå fra voldsbruk!” ble det sagt. ”Anerkjenn staten Israel!” – ”Så skal vi hjelpe dere.” PLO gjorde begge deler.

Men ingen ting har de fått! Ikke èn politisk innrømmelse! Og ikke èn bit av sitt territorium, annet en hva de selv har kjempet seg til! Det kommer penger, det er sant. Men pengestrømmen skrus av og på, fra vestlige makters side – som del av et politisk press.

Hamas står overfor en vanskelig oppgave: å styre det palestinske samfunnet, under israelsk okkupasjon.

Det er ikke sikkert det er mulig.

17480cookie-checkKan Hamas styre?