Spørsmål og Svar

Kan Islam tilpasses vår egen tid?

Spørsmål:

As-salam!
Jeg lurer på hva som er sant:

(1.) Er det slik at Koranen sier du må tolke Islam etter tiden du lever i? Det blir det mange ting å ta hensyn til i Norge, om den gjør det. Men blir vi da straffet av Allah?

(2.) Er det sant at muslimer har lov til å drepe et menneske som vil forlate Islam?

(3.) Og hvorfor kan en mann slå sin kone, om hun ikke hører på ham?

(4.) Hvis Islam er så full av kjærlighet osv, hvordan kan Gud tillate oss å drepe, slå og skade andre, og samtidig si det er forbudt å skade…?

(5.) En siste ting. Det står i Koranen, at Gud leder hvem Han vil. Men hvordan kan Han straffe andre, om Han ikke leder dem på riktig vei?

Jeg har ikke skjønt det der, så jeg vil bli glad om du svarer! Det kan gjøre det lettere for meg å være muslim…


Svar:

As-salam!

Takk for spørsmål.

(1.) Ja, du skal tolke Koranen etter tiden du lever i. Koranen kan tolkes på flere vis, det står i Koranen også. Du skal tolke den på beste måte.

Koranen sier: "De som lytter til Ordet og følger den beste betydningen av det, blir veiledet av Allah, og de er forstandige." (29,18)

Hva er "den beste betydningen"? Det er hva som samsvarer best med vår tid og de utfordringer som vi møter, samtidig som det opprettholder og utdyper Islams "ånd".

Gud har åpenbart religionen, Islam. Men det er opp til vår forstand å gripe og virkeliggjøre den. Og vår forstand vokser og utvikler seg, liksom samfunnet gjør det.

Vi kan si at religionens "ånd" er konstant. Men vår religiøse kunnskap varierer, og den vil alltid være tidsbunden.

Sagt med andre ord: Profeten Muhammad er den siste profet, og Islam er den siste tro – men de religiøse lovtolkerne er ikke de siste, det kommer nye etter dem, for å gi Islam et nytt innhold som passer til den aktuelle tiden.

I tråd med dette, sa Imam Ali Bin Abi Talib: "Oppdra ikke barna dine slik du selv ble oppdratt, for du oppdrar dem til en annen tid."

Vi må tilpasse oss tiden vi lever i.

Og for det blir vi slett ikke straffet av Allah! Tvert om, så blir vi kanskje straffet om vi ikke gjør det, det vil si, om vi ikke tenker etter, bruker vår forstand, og holder Islam i hevd som en dynamisk og levende tro!

Koranen ber oss tenke og reflektere, og sier: "Den verste skapning for Gud er den døve og blinde, den som ikke bruker sin forstand." (8,22)

Vi må tilpasse oss tiden.

Men ta vare på Islams "ånd"! Hold fast ved Islams prinsipper! Og vær innenfor Guds grenser!

Det er forskjell på en som tror, og en som ikke tror, i verdier, tanker og livsførsel.

Så hold fast ved troen! Og vær muslim, uansett samfunn, og til enhver tid. En reflektert og riktig muslim.

(2.) Nei, mitt syn er at hver den som vil, skal kunne forlate Islam. Det er i samsvar med trosfriheten.

Koranen sier: "Si, Sannheten kommer fra Herren! La den tro som vil tro, og la den snu seg bort som vil snu seg bort." (18,29)

Og videre: "Det skal ikke være tvang i troen!" (2,256)

Altså: Enhver skal kunne velge om han eller hun vil tro eller ikke, og om han eller hun vil forbli i Islam eller ikke.

Men Profeten var på vakt mot intrigevirksomhet, fra slike som sa de var muslimer, og blandet seg med muslimene, for å hente ut informasjon, som ble brukt for å angripe dem. Koranen omtaler slike som "godtar Islam om morgenen, og avviser den om kvelden", for at også muslimene skal vende seg fra religionen. Noen drev dette spillet for å komme nær inn på profeten Muhammed i den hensikt å drepe ham.

Og da er situasjonen en annen! Da dreier det seg ikke om trosfrihet, retten til fritt å kunne velge hva en vil tro. For den skal ivaretas i Islam.

(3.) En mann skal aldri slå sin kone! Det er ikke lov i Islam. (Profeten gjorde det aldri).

(4.) Det er ikke lov å drepe, slå og skade andre! Slik handling vil være i strid med respekt for det Gud har skapt!

Vi mennesker skal være Guds "stattholdere" på jorden, og ivareta Hans orden. Men voldsomheter finnes.. Dyr – for eksempel – drepes og spises, av andre dyr og av mennesker. Det finnes mye annen vold. Vi vet ikke riktig hvorfor.

Denne jorden må vi leve på! Vi må godta dens realiteter. Men Islam setter klare regler for hvordan vi skal forholde oss til vold. Det kan vi komme tilbake til.

(5.) Hvem ledes på riktig vei? Den ledes på riktig vei, som velger å gå den veien!

Valget er ditt eget. Du tar selv dine famlende skritt. Men velger du selv rett vei, lover Allah å lede deg på den. Og motsatt, om du velger den annen vei, bort fra Islam, leder Allah deg på den også.

Ansvaret er ditt. Som Koranen sier: "Den som ikke tror, har ansvar for sin vantro." Og: "Den som handler rett, får forholdene lagt til rette for seg." (30,44)

19470cookie-checkKan Islam tilpasses vår egen tid?