Innlegg og kommentarer

Kommentar om grisekjøtt

Jeg har i den senere tid lest dine spørsmål og svar. Du har gledet meg med stor visdom i dine svar på til dels vanskelige spørsmål.

Jeg vil kommentere ditt svar angående svinekjøtt. Gris er et underlig dyr på den måten at den er absolutt alt etende.

Den kan spise avføring fra andre dyr og mennesker, samt alle former for åtsler; døde dyr og eventuelt mennesker også, forøvrig på samme måte som hund og rotter. Dette tror jeg er en av de vesentlige grunner til at disse dyrene ikke var ansett å være spiselige. Grisen har dessuten den egenskapen at den ikke svetter gjennom huden. I dagens situasjon blir mange revmatikere frarådet å spise svinekjøtt, da dette for enkelte frambringer stor forsterkning av revmatiske smerter. Min kone er en av dem som elsker spekemat, men hun får sterke revmatiske smerter som belønning. Jeg tror mange i dag undervurderer sterkt den kunnskapen som eksisterte i de riktig gamle tider.

Det at religiøse retninger som Islam laget et forbud mot å spise disse dyrene, må i denne sammenhengen betraktes som genialt, fordi man da fikk bukt med en del sykdommer som de kunne spore tilbake til slike dyr. Man kjente ikke alle sider ved for eksempel trikiner, men en kunne se resultatene av sykdommen, og da var det viktig og riktig å lage et generelt forbud.

Jeg gleder meg til å følge videre med i dine spørsmål og svar.

P.S. Jeg er en alminnelig norsk 90 % ateist, og anser meg som realist.

21410cookie-checkKommentar om grisekjøtt