Innlegg og kommentarer

Konspirasjonsteori om WTC

En kommentar til deres svar om ?Konspirasjonsteorier?: Skepsisen til den offisielle fortellingen om 9/11 oppsto i USA selv, der så mange som 70 millioner amerikanere ikke stoler på den offisielle 9/11-rapporten, ifølge riksdekkende meningsmålinger.

En av hovedgrunnene til at menneskene i Sannhetsbevegelsen «9/11 Truth» ikke stoler på den offisielle fortellingen, er at kollapsen til Tvillingtårnene og WTC Bygning 7 både skjedde så raskt at det må ha vært brukt sprengstoff, og i tillegg så ut som kollapser der det er brukt sprengstoff.

Les mer om disse tingene her:
https://www.911truth.no/

Med vennlig hilsen
Torstein Viddal


Her forsvarer du konspirasjonsteorier, ved å henvise til ytterligere 3 nye konspirasjonsteorier. Generelt er det viktig at man baser politikk ut ifra fakta, og ikke konspirasjonsteorier. Derfor er det veldig få politiker som tør å benytte seg av dine utsagn i seriøse debatter.

1.) Skepsisen oppsto i USA
Komentar: Skepsisen oppsto jo overalt. Hvem som var først ute med det blir jo en konspirasjon i seg selv. Hvordan kan man bevise at kritikken startet i USA, uten å samle inn gamle aviser verden over? Et annet spørsmål er jo om hvor viktig det er, hvor det oppsto.

2.) 70 millioner amerikanere stoler ikke på 9/11 rapporten.
Kommentar: Du mener altså at nesten 1/4 av USAs befolkning ikke stoler på rapporten? Mån henvise til hvilke meningsmålinger/tall du viser til, og seriøsitet bak disse. Ellers blir det en ny konspirasjonsteori i seg selv.

3.) WTC ramlet så fort, at det måtte være sprengstoff.
Kommentar: Umulig å bevise for eller imot. Ikke noe fakta, derfor en konspirasjon i seg selv. Det finnes diverse ekspert-dokumentarer, kommentarer og artikler som beviser for og mot. Det blir derfor en ny konspirasjon.

Du forsvarer konspirasjonsteorier, ved å henvise til ytterligere konspirasjonsteorier. Da blir det ett vanskelig utgangspunkt. Vi burde heller bruke tiden på å diskutere forhold basert på fakta, og ikke konspirasjonsteorier.

Mvh. Per Christian

21420cookie-checkKonspirasjonsteori om WTC