Innlegg og kommentarer

Er den «kristne» dagsavisa Vårt Land er uhederlig?

Les selv, gi gjerne en kommentar. Avisa Vårt Land er grunnleggende sett en fast støttespiller for staten Israel. Ja, som andre av Israels støttespillere, kan de iblant ha kritikk og betenkninger ved sider av Israels politikk. Det kan man bruke for å fremstå som «balansert». I virkeligheten har de tatt stilling for en undertrykkende makt; Israel, mot palestinerne; den svake part. Det er det faktiske forhold.

De hadde nylig et stort oppslag i avisa – over ni(!) hele sider – om Palestina-/Israelkonflikten. Det var farget av deres eget syn. Dette ble påpekt, men slapp ikke til i avisa. Selv etter tilsagn om det. Les vedlegg her, ved interesse: To artikler som ble refusert i avisa. Og e-post korrespondanse om det.

UkesNytt
Red.

er-den-kristne-dagsavisa-vart-land-er-uhederlig_2

85180cookie-checkEr den «kristne» dagsavisa Vårt Land er uhederlig?