Innlegg og kommentarer

Hva er sionisme?

Jeg var nylig på et spennende møte om staten Israel, sionisme og antisemittisme. Møtet var annonsert for på denne nettsiden. Jeg sender derfor mine inntrykk, som et referat fra meg, med mine refleksjoner fra møtet, som fant sted i Litteraturhuset, onsdag 16. januar 2013.


Hovedgjester var Rabbi Weiss og Rabbi Rosenberg, på Norgesbesøk. De er ortodokse jøder.

Ortodokse jøder tar bestemt avstand fra sionismen
Rabbi Weiss fortalte at ortodokse jøder sterkt protesterer mot at sionistisk-vennlig media og populistiske halv-religiøse sionistiske jøder blander kortene, og ved det hevder at anti-sionisme er det samme som anti-semittisme.

Ortodokse lærde rabbinere “world wide” – de som aktivt praktiserer den jødiske tro, ved sine bønner og religiøse studier, og ved sin daglige livsførsel – mener at sionismen ikke har skapt annet enn rasisme, krig og blod. Ifølge dem er sionismen kun en politisk nasjonalistisk og aggressiv bevegelse, som strider mot alt som står i Torahen; Du skal ikke stjele (et land), du skal ikke drepe (palestinere), du skal absolutt ikke ha ditt eget land («Israel») før Messias kommer. Dette er grunnleggende jødiske tro, slik det følger av de hellige skrifter.

Sionister prøver i en rekke land å påvirke både presse og politikere til å stille Israel i et gunstig lys. Og de vil døyve kritikk mot staten Israel, blant annet ved å stemple kritikere av Israel og sionismen, som «anti-semitter» (anti-jøder).

Nasjonalfølelsen
Rabbi Weiss hadde stor forståelse for at nordmenn heier fram våre skiløpere i OL, og naturligvis føler en sterk nasjonalt samhold når vi vinner gull medaljer. Men det er ikke slik sionismen fungerer. Den er undertrykkende og rasistisk, hvor dens mål er å utvide sine landegrenser, og fordrive Palestinere vekk fra sine egne hjem, i strid med både FN og den jødiske tro. Hva med nasjonalfølelsen for de som blir fordrevet, vekk fra sine hjem?

Det hellige land
Før 1948 var det “hellige land” ett hellig religiøst sted for både jøder, muslimer og kristne. De levde alle sammen i fred. Det var sjelden konflikter. Okkupasjons- og motstandsbevegelser eksisterte ikke. Selvmordsbombere og sterk kritikk fra Iran fantes ikke. De levde sammen i vennlige former. Men i dag prøver den relativt moderne nasjonalistisk bevegelsen “sionismen” å gjøre dette stedet “kun hellig” for jøder. Dette strider mot alle de hellige skrifter i koranen, bibelen og Torahen. “Det hellige land” har aldri vært ment å være hellig kun for jødene. Det er et land som skal være hellig for alle, både jøder, kristne og muslimer.

Kristne har sin Jesus som ble født i Betlehem, muslimene har Jerusalem som deres tredje viktigste religiøse sted (Al Quds), etter Mekka og Medina. Det er ikke bare jødene som ser på dette som et “hellig land”, og landet skal så visst ikke eies av jødene, fullstendig i strid med deres egen tro.

Rabbi Weiss fra “Neturei Karta International” fortalte at de er blitt kritisert av både sionist-vennlige medier og såkalte “Israel venner” – i Norge og internasjonalt – for å være en liten ubetydelig gruppe. Men foreningen har tusentalls medlemmer, og får støtte fra alle religiøse lærde som ser at konseptet med en sionistisk stat i Palestina (“Israel”), er i strid med jødedommen, og dens mest grunnleggende verdier. Det er ingen tvil om at Neturei Karta får sin støtte fra alle lærde ortodokse jøder.

Holocaust
Weiss viste også til Holocaust. Hans farfar ble gasset og drept i Auschwitz, mens faren hans kom seg unna. Alle i familiene og i storsamfunnet der han bor, har slektninger og venner som ble drept under Holocaust. Tyske nazister jaget jødene som hunder. Men slike forferdelige historiske hendelser kan likevel ikke rettferdiggjøre at jødisk tro blir satt til side, og overgrep gjort mot palestinerne. De er i dag annen-rangs borgere, og får ikke lov til å returnere tilbake til sitt hus og sin hage. Ja, dette har jo ingenting med jødedom å gjøre. Dette er sionisme.

«Det gjør vondt i våre hjerter,» sa Weiss, å se hvordan sionistene behandler palestinerne.» «Sionistene står ikke for religionen! De representerer en nasjonalistisk, politisk bevegelse.» Det er viktig å ha dette klart.

Neturei Karta minner om at jøder har en plikt til å leve etter Torah?en. De drømmer om en fremtid der kristne, muslimer og jøder kan leve sammen under fredelige forhold, slik de gjorde det i Palestina før sionistene kom til landet.

Sionistvennlig media
I forbindelse med Norgesbesøket så var det ikke mange sionist-vennlig media som kom, hverken på pressekonferansen eller i Litteraturhuset. Dette gjelder media som også har kritisert Linstad for å være en rasist, og for å skape jødehat. I denne forbindelse avsluttet Weiss med å fortelle om en episode på flyplassen på vei til Norge. En blond kvinne skrek til ham “Please stop kill the Palestinians”. Rabbi Weiss ønsket å fortelle henne at det er sionismen som dreper, ikke den religiøse tro. Rabbi Weiss opplever ofte tilsvarende hendelser, hvor sionismen skaper rasisme. Det er helt feil å kalle Linstad anti-jøde når han kun kritiserer jøder som støtter sionismen.

Jødisk ærespris
En nasjonalistisk sionistisk organisasjon har kåret Linstad som en av verdens verste jøde-hatere. Dette er forøvrig samme organisasjon som ønsket å påvirke Kongens valg om å trekke fortjenstmedaljen tilbake. Ortodokse jøder fikk med seg nyheten fra aviser i Jerusalem, som ble videreformidlet Ortodokse jøder i USA. De ønsket så å gi Linstad sin egen æresmedalje. De har kun religiøse motiver for sin pris, og mener det er den sionistiske politiske bevegelse som er årsaken til rasisme og nasjonalisme, ikke den jødiske tro, eller Linstad.

Hilsen
Møtedeltaker.


Mer om sionsime
Wikipedia

Sønn av jødisk general forteller om sionisme
Foredrag

Antisionistiske ortodokse jøder

https://youtu.be/QJIgQ0klfs0
https://youtu.be/r-3hNL2dsrI
https://youtu.be/cIwDdJjeJEQ
https://youtu.be/zRGYD1RWp_I
https://youtu.be/zffWc6wOE7M

15980cookie-checkHva er sionisme?