Innlegg og kommentarer

Om Islam og kristendom

Hei, vil først si at sidene deres er informative og gode. Som kristen og som RLE-lærer i den norske skolen anbefaler jeg dem for et dypere innblikk i hva Islam er i Vesten, vi blir kjent med Islam innenfra, og det er jammen godt vi kan få den sjansen, og ikke bare forholde oss til kritiske mediarøster.


En ting stusser jeg imidlertid på.  I artikkelen ?Islam og kristendom? i artikkelsamlingen om kristendom (under linken ?Islam?) skriver dere om likhetene mellom de to religionene.  Mye er jeg enig i, men tror de aller fleste kristne vil være uenige i påstanden om at Bibelen er Guds åpenbaring til de kristne (eller til jødene, for den saks skyld, egentlig mer korrekt) på lik linje med at koranen er det til muslimene.  Vi kristne ser på Jesus Kristus som den eneste åpenbaring, og den eneste veien til Gud.  Det er han som er åpenbaringen, ikke Bibelen, det er profetenes åpenbaringer om Guds vilje og om den kommende frelseren i boka som er åpenbaringene, ikke Bibelen i seg selv.  Bibelen er en bok der vi får høre om Israels historie, om Guds inngripen i sitt folks liv, om konger, dommere og profeter som kalles av Gud til å reise opp et folk for ham, og til sist, om profetenes profetier om frelseren som skulle komme: Jesus.  Evangelistene i det vi kaller det nye testamente forteller sine vitnesbyrd om Jesus.  Ikke som en åpenbaring fra Gud, men som øyenvitner til det de har sett og hørt.  Apostelen Paulus rettleder og veileder de nye menighetene rundt om kring i områdene der kristendommen begynner å få fotfeste, han er lærer, apostel, hyrde?  Han har ikke fått en åpenbaring direkte fra Gud om de ordene han skriver: hans åpenbaring er av Herren Jesus Kristus som blir levende for ham en dag han er på landeveien.  Jesus Kristus er åpenbaringen.  Jesus er veien til Gud.  Jesus er sannheten om Gud og sannheten om veien til Gud og oppnåelsen av frelse.  Jesus er kilden til evig liv.  Bibelens etiske retningslinjer kan aldri bli veien til livet på samme måten som Koranens etiske fordring er det.

Jeg ville bare skrive noen ord om dette, da jeg opplever det som grunnleggende å ha denne forståelsen når man sammenligner de to religionene.

20860cookie-checkOm Islam og kristendom