Spørsmål og Svar

Konvertering

Spørsmål:

Hei. Jeg er en mann av etnisk norsk opprinnelse, men ønsker å konvertere til islam, hva er jeg nødt til å gjøre?


Svar:

Takk for mail.

Du er egentlig ikke ?nødt? til noe ? annet å kunne si, med tro og sant hjerte: ?Det finnes ingen annen gud enn Gud, og Muhammed er Guds sendebud.? (Ash-hadu an la ilaha ill`Allah, wa ash-hadu anna Muhammadar-rasulu`llah.) Da er du muslim. (Velkommen!)

Egentlig er det ikke mer! Men du bør kanskje gjøre det kjent for noen; venner, familie eller kanskje en imam. Skjønt nødvendig er det ikke.

Vennlig hilsen
red

23710cookie-checkKonvertering