Spørsmål og Svar

Hva med ikke å be?

Spørsmål:

Hei

Takk for fornuftig svar på spørsmålet jeg sendte! Her er et spørsmål til:

Før pleide jeg å be, nå har jeg sluttet grunnet at jeg ikke er så klar for det lenger. Er det haram?


Svar:

Hei

Det å be regnes som en påbudt ting i Islam. Det er galt å slutte.

Men det er et faktum at ikke alle klarer å be på den påbudte måten, med 5 salat i døgnet og utført på riktig vis. Det vil være lettere i et muslimsk land, der hele dagsrytmen er innrettet på at bønnen skal finne sted. I vårt vestlige og ganske så ikke-religiøse samfunn, blir det lett stress rundt det med å be, noe som kan oppleves som en plikt, og ikke hva det burde være, nemlig som en glede. Egentlig skulle vi se det som et privilegium: Å kunne stå rett framfor Gud!

Ikke å be betyr uvergelig at man beveger seg bort fra Islam. Det er en farlig situasjon.

Jeg synes absolutt at du bør be. Du vet hvordan det skal gjøres. Kan jeg likevel tillate meg en liten tanke, som mange kanskje vil være uenige i. Men står valgt mellom å be, og ikke be, finnes kanskje en mellomting, om alternativet er å gli bort fra Islam? Kan man for eksempel si bønnen fem ganger om dagen, med sant og oppriktig hjerte, og i hvert fall noen ganger gjør bønnen på det foreskrevne vis? Man kan glede seg over bønnen, og søke nærhet til Gud, en vesentlig side ved den. Men kanskje lette noe på den mer formalistiske siden, om man oppfatter en belastning ved det?

Dette er som sagt, bare en tanke. Det er ikke sikkert mange vil være enig i den. Men jeg blir bekymret, når jeg hører du ikke lenger ber. Hent deg inn, og be! Det er å søke nærhet til Gud. Han håper du skal vende deg til Ham, på det ene eller andre vis. Se ikke bort fra det.

Vennlig hilsen
red

23680cookie-checkHva med ikke å be?