Riter

Kort tale ved avslutning av ramadan

Bismillah Irrahman Irrahim

Kjære venner, brødre og søstre i Islam!

Gratulerer med denne store festdagen ved avslutningen av Ramadan!

Fasten er slutt. La oss minne om meningen med den: Fasten skal bringe oss nærmere Gud!

Gud gir oss alltid den muligheten, til å komme nærmere Ham! Slik som nå under fasten.

“Deres som tror!”, sier Koranen. “Faste skal dere, som andre før dere, for å bli bevisste Gud!” (2,183)

Og videre:

“Å faste er et gode for dere, om dere bare visste!” (2,184)

Ja, fasten er en velsignelse fra Gud! Profeten Muhammad (fvh) har sagt: “Den som faster i Ramadan med oppriktig tro og håp om å vinne lønn hos Gud, får ettergitt all skyld.”

Og det er gledelig beskjed! Men det forutsetter sjelelig nærvær. For Profeten har også sagt: “Noen henter ikke annet ut av Ramadan enn sult og tørst.”

De moralske aspektene må med! Jeg sitere igjen Profeten: “Den som i Ramadan verken spiser eller drikker, men lyver og bedrar, blir ikke hørt av Gud.”

Moral

Slik styrker Ramadan den moralsk bevissthet! Og fremmer kravet om å leve anstendig. For derved å komme nærmere Gud.

Det kravet lever videre, og hviler på oss, selv etter at Ramadan er slutt:

Styrk din personlige moral, utvikle din egen tenkning! Ja, vi skal vokse som person og menneske.
Bedre din sosiale handling, i forhold til familie og venner! Vis omsorg, kjærlighet og ansvar!
Glem heller ikke den store verden! Strev for rettferdighet på Guds vei, med handling, tale og tanke!

Da fordømmer vi blind, voldsom terror som bevisst er rettet mot uskyldige, slik som den i USA. Kravet til rettferdighet tilsier det.

Samtidig støtter vi palestinerne, som står i et rettferdig opprør, mot israelsk undertrykking og okkupasjon. Det er den israelske okkupasjonen som er problemet i Palestina, og ikke palestinernes motstand!

Ungdom

Til ungdommen vil jeg si:

Finn veien å gå! Dere springer ut av det gamle, tradisjonelle og blir kastet inn i det nye. Vi forstår om dere ikke forblir fullt og helt i det første, men gå heller ikke opp i det andre!

Midten er muslimens plassering! I midten er vi i balanse, mellom alle ytterpunkter.

Unge skal respektere eldre, ja visst! Men eldre skal også respekte yngre! Hver må finne sin vei.

Framtid

Men rammene på veien er gitt: Ærlighet, sømmelighet, anstendighet. Slik vi blir minnet om det under Ramadan!

Om med disse ord, kjære venner, ønsker jeg alle Id Mubarak!

16680cookie-checkKort tale ved avslutning av ramadan