Palestina og Israel

Løsning i Palestina

To-statsløsningen synes død, og énstatsløsning lite realistisk ? det er behov for «nytenkning som tar utgangspunkt i den reelle situasjonen», skriver Erling Rimehaug i Vårt Land, 29. september. meg sitere dette om «den reelle situasjonen.


To-statsløsningen synes død, og énstatsløsning lite realistisk ? det er behov for «nytenkning som tar utgangspunkt i den reelle situasjonen», skriver Erling Rimehaug i Vårt Land, 29. september. – Uten at han selv kan legge frem noen nytenkning. Så la meg sitere dette om «den reelle situasjonen», og som kan peke frem mot fred:

“«Vi må kreve erkjennelse av at Israel er okkupert Palestina, og at alle israelske større og mindre byer er illegale settlements, og at det er tid for å frigjøre Palestina og dets folk for fra det illegale kolonialistiske regimet kjent som Israel.» Miko Peled, antisionistisk jøde og forfatter av boka: The General´s Son.)”

28700cookie-checkLøsning i Palestina