Spørsmål og Svar

McDonald’s mat

Spørsmål:

Hei

Jeg lurte på om det lov til å spise på McDonald’s, altså burgeren osv. Mange sier at du bare trenger å si “bismillah” og da kan du spise det. Og så er det en god del som sier at det er haram, da blir jeg forvirret og vet ikke hva som er riktig.

Kan man spise “ikke halal-slaktet kjøtt” så lenge man sier “bismillah“?


Svar

Hei

Takk for spørsmål.

  1. Koranen

Koranen sier ikke noe om hvordan dyr skal slaktes, om såkalt «halal-slaktet kjøtt». Det er en islamsk tradisjon som ikke omtales i Koranen.

Fra Koranen kan vi hente dette:

  • «Spis det som Allahs navn er blitt sagt over, hvis dere tror på Hans åpenbaring. (6,118)
  • «De spør dere hva det er tillatt å spise. Si: ‘Tillatt for dere er alle gode ting … si Guds navn over det.’» (5,4)

Koranen sier dette om forbudt mat:

  • Allah har bare forbudt dere kjøtt av selvdøde dyr, blodmat og svinekjøtt og det som er ofret til annet enn Allah.» (16,115)

Konklusjon:

  • Noe mat er forbudt (se over).
  • Annen mat kan en spise etter å ha sagt Guds navn (bismillah) over.
  1. Hadith

Vi kan også vise til et hadith (skjønt vi er allment skeptisk til hadith, for mange av dem er åpenbart gale). Da henter vi fram dette, fra samlingen til Bukhari (vi anbefaler ikke den heller). Vi velger samlingen til Bukhari for dem som respekterer den.

Bukhari

  1. Fortalt av Aisha: En gruppe folk sa til Profeten. «Noen gir oss kjøtt og vi vet ikke om de sa Allahs navn eller ikke da de slaktet dyret.» Han sa: «Si Allahs navn over det og spis.»
  1. Svar på spørsmål

Ja, du kan si «bismillah» over McDonald’s mat og spise.

Mvh
Trond Ali
(Red.)

87990cookie-checkMcDonald’s mat