Iran

Med rett til å bruke atomvåpen?

Vi lever i en vanskelig tid. Det pågår kriger i verden ? og kan komme til å bryte ut flere. For eksempel om Israel skulle bombe Iran.


For det kan komme til å skje, og kanskje ikke om så lenge. Mye tyder på at Israel har begynt opptrappingen, og vil forberede opinionen på det.

Som når det store avisa Sunday Times får lekket opplysninger fra Israel, om et forestående angrep. For at folk skal vende seg til det. Og også når andre her hjemme skriver i aviser om hvorfor et angrep ? et atomangrep ? på Iran, kan være berettiget for Israel. Aftenposten har gitt spalteplass til det.

Under overskriften ?Med rett til å forsvare seg? blir vi fortalt hvorfor det vil være forsvarlig (men ?tragisk?) om Israel skulle bombe Iran – med atomvåpen.

For å rettferdiggjøring slik bombing anføres en gammel usannhet, som dessverre har gått igjen i pressen, men som ikke blir mer sann av den grunn, nemlig at Iran vil ?utslette Israel?. Utslette Israel fysisk. Og hvorfor Israel med henvisning til folkeretten, skal kunne bombe først, med bruk av egne atomvåpen. Det er en farlig logikk, som bidrar til å legitimere det angrep som mange frykter vil komme, med israelske atomvåpen mot iranske mål.

Da er det viktig å påpeke at premissene for den logikken er feil. Ingen leder i Iran, og heller ikke president Ahmadinejad, har uttrykt seg slik om Israel. De ønsker ikke å ?ødelegge Israel? i bokstavelig forstand. Og på et vis som skulle kreve atomvåpen som forsvar. Hva de uttrykker er dette: La eierne av dette landet (Palestina) si sin mening. La ?jøder, kristne og muslimer si sin mening? (Ahmadinejad) ? om hva slags stat de vil ha. En nasjon – palestinerne – er blitt fordrevet fra sitt land. La fem millioner palestinske flyktninger få vende tilbake til sine hjem, og så kan ?det samlete folk i disse landområder, ved en avstemning selv velge styresett.? (Ahmadinejad).

Da vil staten Israel bli oppløst, mener de. Til fordel for en demokratisk stat. Israel vil ?forsvinne fra kartet?, med lik rett for alle i regionen.

Og det er noe ganske annet enn å ville ?utradere Israel?, underforstått med våpenmakt. Som skulle gi Israel rett til å bruke atomvåpen først.

Israel som sekterisk stat, etablert på palestinernes bekostning, kan ikke fortsette med å ?leve? ? eksistere, med dens etablerte karakter. Palestinerne må gis rettigheter. Og da ?forsvinner? Israel.

Andre stater har ?forsvunnet? i historien: Øst-Tysland, Sovjet og Rhodesia er stater som ikke lenger ?fins på kartet?. Israel slik vi kjenner den staten, må slå følge med dem. Men alle folk med røtter i regionen, skal bestemme sitt eget styresett ? palestinere og jøder.

Det blir løsning på Palestina-spørsmålet. Men rettferdiggjør ikke israelsk atombombing.

18210cookie-checkMed rett til å bruke atomvåpen?