Palestina og Israel

Nakba: Palestinerne ble drevet ut ved etnisk rensing

Vi vet det godt fra før, men kan minne om det igjen: Palestinerne ble i 1948 drevet ut av Palestina for å gi plass for jødiske sionistiske immigranter som skulle lage staten Israel.


Israel har helt fra begynnelsen av vært en eksklusiv, jødisk stat. Palestinerne har ikke de samme rettigheter.

Bildet for denne artikkelen viser en britisk soldat som overvåker etnisk rensing av Palestina. Palestinere er lastet som kveg, over på et britisk skip som frakter dem fra byen Akre som skulle gis til sionistene.

«Israel er redd for å bli skjøvet ut på havet fordi Israel selv skjøv palestinerne ut på havet», skriver Gilad Atzmon, en tidligere israelsk jøde. Han mener jødisk frykt er en projeksjon av den urett jødiske sionister har påført palestinerne; skal uretten bli straff for dem selv?

Nakba
I disse dager markeres fordrivingen av palestinerne i 1948. Nesten en million palestinere ble flyktninger for å gi plass for den israelske staten. Det er «den palestinske katastrofen» (Nakba).

Israel fører uretten videre. Uretten er bygget inn i den israelske statens grunnvoller.

24960cookie-checkNakba: Palestinerne ble drevet ut ved etnisk rensing