Palestina og Israel

Nye allianser ? for oss?

Under overskriften ?Nye allianser i Midtøsten? trykker Klassekampen 4. februar er artikkel av Peter M. Johansen i Libanon. Johansen siterer dr. Ali Fayyad, Hezbollahs uoffisielle internasjonale rekretær, som sier: – Det er i ferd med å danne seg nye allianser mellom motstandskrefter i Midtøsten og med resten av verden. Min kommentar: De nye alliansene gjelder altså ikke bare for Midtøsten ? men kan også gjelde for oss, her i Norge.


En annen lokal leder, Sheikh Naim Qassam, siteres, i den samme artikkel: – Det er to leire i verden: den imperialistiske ledet av USA; i den andre motstandskreftene. (?) Vi har forent venstresiden med de sekulære, de besluttsomme muslimene og nasjonalister. Vi må forene krefter for å danne en effektiv styrke, uansett farge, etnisitet, språk, religion eller trosbekjennelse. Mitt spørsmål: ?Venstresiden? – i Norge; kan og bør den bli del av alliansen?

Qassam sier videre: – Det viktigste for bevegelsen er at vi ser over ideologiske skiller og motsetninger for å skape en politisk motstandsfront som bygger på praktiske politiske kriterier, ikke ideologi. Det er politikken som er avgjørende for denne fronten, ikke ideologi, mener han. Igjen: Kan vi her i Norge, lære av dette?

Sheikh Naim Qassam mener motstandsbevegelsen internasjonalt har blitt sterkere. Han peker på et skifte i den regionale styrkebalansen, over mot en allianse av motstand, uavhengig av sunni og sjia eller religiøse eller politiske strømninger. Hezbollah og Hamas er betydelige bevegelser. Iran har blitt en sterk kraft i regionen. I Sør-Amerika foregår viktige ting. Men hva kan skje i Europa?

Det har vært sterke bevegelser og protester mot Israels aggresjon mot Gaza: kan dette utvikles videre? Og bli grunnlag for en brei internasjonal motstandsallianse, med de nevnte kreftene?

Kan ?venstresiden? i Norge; av de sekulære, og for den saks skyld også kristne, og ?de besluttsomme muslimene? bli del av denne internasjonale alliansen? Og det uansett etnisitet, språk eller religion? En allianse mellom motstandskrefter i Midtøsten og med resten av verden; Klassekampen bør diskutere det.

21370cookie-checkNye allianser ? for oss?