Palestina og Israel

Jødedom ? religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og påvirke deres tenkning og handling?


Eller er de kun overflatiske fenomener, knapt mer enn litt krydder i hverdagen, et trekk som er ?utenpå?, mens ?inni er vi like?, slik som det heter i sangen? Sagt med andre ord: Er det forskjell på tenkning og anskuelser mellom la oss si en kommunist, og for eksempel en kristen, muslim eller jøde? Jeg tror mange vil hevde det siste. Ellers er man nok, vil de si, en svært dårlig kommunist, kristen, muslim eller jøde. Ideologisk tilhørighet er viktig! Det påvirker mennesket.

Det er derfor av betydning om noen for eksempel er ?kommunist?, for nå å ta dette. Eller om han er ?jøde?. Det sier noe om hva vedkommende ?er?. Det fins mange ENGINEr ?kommunisme?, og flere ENGINEr ?jødedom?. Dette må sorteres! Men begrepene er likevel nyttige. De opplyser om hva vi forholder oss til.

Hva mener jøder for eksempel om Israel? Vi vet mye om dette. Av verdens jøder i dag kan vi anslå at mer enn 95 % støtter Israel: Som sekterisk stat, med privilegier til én befolkningsgruppe; jødene, og der palestinske flyktninger ikke skal få vende tilbake. Og de vil støtte kriger for dette! 94 % av jødene i Israel var for bombingene (massakrene) i Gaza, leser vi, fra en undersøkelse ved universitetet i Tel Aviv. Et overveiende flertall av jøder i verden, er med all sannsynlighet av samme mening.

Å snakke om standpunkt til ?jøder?, er derfor relevant. ?Noe? binder dem sammen. Samtidig, iler jeg til å skrive, er det også er et lite mindretall av jøder som inntar anstendige standpunkt. Vi finner dem særlig blant de virkelige ?ortodokse?, troende og religiøse jøder, slik som i bevegelsen Naturei Karta (les om dem!).

Men tilbake til ?mainstream? av jøder (om vi kan få bruke dette ordet). De har støttet bombingen av Gaza. Og finner det uforståelig at ikke andre gjør det. Hvor kommer den tenkningen fra? Bakgrunnen ligger i sionismen, som primært er en politisk ideologi. Men sionismen har røtter i jødedom, og den er uvitende som avviser dette. Eller rettere sagt: Sionismen har røtter i en retning av jødedom. Og dette må kunne diskuteres: Hvordan jødedom, eller en side ved den, så lett blir til sionisme. Og sionisme, med røtter i en retning jødedom, så lett blir terroristisk og voldelig, rasistisk og diskriminerende; fullbyrder av rene massakre! Med støtte fra det store flertall av jøder, som da blir sionistiske jøder ? politiserte og nasjonalistiske (og fjernere fra genuin jødedom, vil noen si)..

Det har derfor betydning at han er ?jøde?; Rahm Emanuel, president Obamas høyre hånd. I betydningen sionistisk jøde. Han har gjort tjeneste i den israelske hær. Og innehar nå som stabssjef, den viktigste stillingen i Det hvite hus, nest etter presidenten. Gjør det oss optimistiske for en rettferdig fred i Midtøsten? Med den karakteristikken av mannen som er gitt?

Begreper som ?jøde?, ?jødedom? og ?sionisme? må kunne diskuteres, for at vi skal kunne få et realistisk bilde av hva som egentlig skjer i Midtøsten. Forsøk på å legge lokk på den diskusjonen, kan få som konsekvens å stenge ute viktig innsikt i de krefter som spiller inn i regionen.

21390cookie-checkJødedom ? religion og politikk