Midtøsten

Osama bil Laden: Åpent brev til det amerikanske folket

Hvorfor er vi mot, og bekjemper dere? Fordi dere angriper, og bekjemper oss!
Dere har angrepet oss i Palestina. Britene med hjelp fra dere, ga Palestina til de (sionistiske) jødene, som har okkupert landet i mer enn 50 år.


De har overøst landet med undertrykking, terror og fordriving. Etableringen av Israel og opprettholdelsen av den staten, er et overgrep! Det er unødvendig å peke på amerikanernes støtte i den prosessen.

Amerikanske aggresjoner i Palestina skal bli likverdig behandlet. Palestinerne skal ikke gråte alene. Deres kvinner skal ikke alene være enker, og deres sønner ikke alene uten fedre.

Dere angriper oss i Somalia. Dere støttet russernes massedrap på oss i Tsjetsjenia, og støtter Indias undertrykking av oss i Kashmir, og (sionistiske) jøders aggresjon mot oss i Libanon.

Under oppsyn av dere, og med støtte og ordre fra dere, forfølger regjeringene i våre land oss hver dag. Disse regimene er lakeier for dere. De tvinger oss til å leve i et fengsel, av underdanighet og frykt. De plyndrer våre legitime rikdommer, som de selger for en billig penge. Det er vår plikt å kjempe mot dem, og vår kamp blir også mot dere.

Dere stjeler vår rikdom og olje, med deres innflytelse og militærmakt. Det dreier seg om et tyveri, ja det største i historien.

Deres militærstyrker okkuperer våre land, og dere oppretter stadig nye baser. Moralsk forfall følger i deres fotspor. Våre helligdommer har dere beleiret.

Dere sultet muslimske barn i Irak. Og dere støtter (de sionistiske) jødenes forestilling om Jerusalem som sin ?evige hovedstad?.

Disse tragedier og overgrep er bare noen eksempler på den aggresjon som dere har bedrevet mot oss. Vi lærer i vår religion, og ved vårt intellekt, at undertrykte har rett til forsvar. Så vent ikke annet enn motstand fra oss, hevn og kamp.

Vi blir fordømt for at våre svar på deres aggresjoner rammer vanlige amerikanere. Men argumentene deres er selvmotsigende. Dere sier USA er et fritt land, der folket demokratisk velger den regjeringen som det selv ønsker. Men da blir det også riktig at det amerikanske folket står bak en regjering som støtter undertrykking av palestinerne, og okkupasjon av deres land. Det amerikanske folket betaler skatt, som går til bomber i Afghanistan, til tropper og tanks i arabiske land og krigsskip i Persiabukta. Det amerikanske folket skulle kunne avvise dette, og velge en annen regjering. Det amerikanske folket bærer ansvar.

Vi har rett til å svare på aggresjonene. Blir vi angrepet, slår vi tilbake. Om folk ødelegger våre byer og landsbyer, kan vi svare på samme vis. Hvis noen tilraner seg rikdommene våre, kan vi ødelegge økonomien deres. Og om noen dreper våre sivile, kan vi gjøre det samme med deres.

Hvis Sharon er en fredens mann, slik president Bush sier, er vi også fredens menn.

Hva ønsker vi så av dere? At dere stopper aggresjonene mot oss! Bli et folk av renhet og ære. Dere må slutte å støtte Israel. Vi ber dere pakke bagasjen deres og trekke dere ut av våre land. Bland dere ikke inn i våre forhold! Overlat våre ting til oss, eller vent oss i New York og Washington. Behandle oss på likverdig grunnlag, uten å skulle undertvinge oss.

Nå vet dere hvorfor vi kjemper mot dere, og om den uvitenhet over hvilken vi skal seire.

23350cookie-checkOsama bil Laden: Åpent brev til det amerikanske folket