Spørsmål og Svar

Pålegg om hijab?

Spørsmål:

Ærede redaktør!

Det blir stadig henvist til at hijab er et pålegg forankret i Koranen. Jeg leser Koranen og finner ikke dette påbudet uttalt eksplisitt. Kunne du vennligst fortelle meg hvilken eller hvilke sura det er forankret i?

Med vennlig hilsen
redaktør Sentralposten
NTL Utdanningsdirektoratet


Svar:

Takk for spørsmål.

Pålegget om hijab har sin bakgrunn i et vers i Koranen, der det heter: ?Si til troende kvinner at de … ikke skal vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.? (24,31)

Hva er meningen med ?hva av den som kommer til syne?? Koranen bruker det arabiske ordet dhahara, som også er brukt i et hadith av profeten Muhammed (fred med ham) og som henspeiler på at en kvinne bare kan vise ansikt og hender foran en fremmed.

Det blir meningen med den arabiske teksten slik den står i Koranen. Ansikt og hender ? og ikke håret ? er det som ?kommer til syne?, og som altså kan vises. Håret skal dekkes til.

Og et slikt pålegg fra Profeten er nødvendig å følge, på bakgrunn av det Koranen sier: ?Å lyde Profeten er å lyde Gud.? (4,80)

Koranen sier videre: ?La dem (troende kvinner) trekke hodetørklet over brystene sine.? (24,32) Hodetørklet ? på arabisk khimar ? brukte mange kvinner den gangen nærmest til pryd, løst hengende ned på ryggen. Koranen pålegger troende kvinner å ordne dette hodetørklet så det også dekker brystene.

Dekket hår og dekkete bryster, med ansikt og hender synlige ? det blir korrekt hijab.

Vennlig hilsen
Red.

21570cookie-checkPålegg om hijab?