Norge

Rød-gul allianse?

Kan vi tenke oss en Rød-gul allianse? Her i Norge, mener jeg. Utgangspunktet er diskusjonen som er reist, om hva som er Rødt sin framtid. Rødt er dødt? Det trengs kanskje ikke et venstresosialdemokratisk alternativ noen hakk til side for SV?


Eller en gruppe sosialister, eventuelt kommunister, med rester av et revolusjonært partiprogram fra en mer blomstrende fortid? Jo, det kan godt være. Men da må man tenke nytt! Dersom man skal overleve, med et visst perspektiv på verden. Og – polemikk til side – dette er en vei å vurdere, ikke for å bevare eksistensen, men for å bringe dynamikk og kraft til anstrengelser og arbeid, for mer anstendighet i verden.

En Rød-gul allianse! Som et alternativ til det rød-grønne alliansen? Men på et annet nivå! Der målet ikke er ?makt? (med den korrupsjon som følger med). Men for å veilede for folk, de som måtte ønske det. Og samtidig å peke på hva som er rett. Være et mentalt sett, uromoment! Utfordre det etablerte, selvgode. Og så skape brede bevegelser der målet er en alternativ politikk. Som ?makthaverne? må ta hensyn til.

Hva skal en Rød-gul politikk være? Vi kan samles om noen grunnleggende standpunkt. Og ta utgangspunkt i utenrikspolitikken. Vi fester blikket på den store verden. Der er det stor uro! Det blåser mange vinder som vi kan følge opp.

Standpunktet kan være dette: Vi skal kjempe mot fattigdom og undertrykking. Og stormakters hegemoni. Det er politikk som skaper fattigdom og kriger! Den politikken skal vi være mot. I verden fins mange motsigelser, hovedmotsigelser og underordnete motsigelser. Vi fester oss ved de første, og vi lar de andre ligge. I den rød-gule alliansen.

Gul er islams farge! Skjønt fargen er også grønn. Men grønt er allerede brukt opp, vet den rød-grønne alliansen. Så vår må bli Rød-gul.

?Progressive?, opprørere og muslimer ? har de noen ting felles? Hva kan de enes om? USA er en hegemonistisk makt! Det pågår kriger for amerikanske interesser. De krigene bør USA tape. Mange er blendet av den internasjonale orden, som er et vestlig produkt med stor arroganse bak – hvor fins vinder som blåser mot den?

Anstendighet og rettferd? Selvsagt må vi støtte Palestina. Hele Palestina er okkupert! Israel er en aggressiv kraft som man må stå i mot. Alliansen mellom USA og Israel, og alt som følger med den av innblanding i Midtøstens anliggender, er en katastrofe for hele regionen.

Hamas er en kraft som må støttes! Det samme gjelder i høy grad, Hezbollah. Iran har løftet hodet mot stormaktsdominansen, og fortjener støtte for det. Indre forhold får de ordne med selv.

Vi aner nye akser, i en verden som kan forandres. De levende og de engasjerte vil kunne merke seg det. Vi bringer disse sammen! Vi reiser nye faner. Vi blir en bevegelse for forandring. Og er det ikke sant, som noen har sagt, at fins nød og fattigdom så skyldes det svik?

Dette gjelder de store spørsmål. De mindre legger vi til side. Der kan vi være uenige. Skal jenter få gå med hijab? Er vi for muslimske skoler? Og hva med homofili? Det er spørsmål som kan skille oss. Rødt får ha sin mening, for Rødt må gjerne bestå. Gult står på sine standpunkt. Men i de store spørsmål, anstrenger vi oss for å møtes, i en Rød-gul allianse. Er det en mulighet?

22380cookie-checkRød-gul allianse?