Norge

Muslimsk manifest for Norge

Muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle. Her er 30 punkter (original versjon).


 • Muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle. Det gjelder både i forhold til dagligdagse ting og til de større spørsmål.
 • Muslimer har forpliktelser overfor seg selv, overfor familien og overfor samfunnet. De har forpliktelser overfor andre land og folk. De har forpliktelser som følger av islam.
 • Islam er en helhetlig tro. Den omfatter alle sider ved livet. Islam gir regler og veiledning både når det gjelder det ?religiøse?, det private og det offentlige, samt det sosiale og det politiske. Alt henger sammen i islam.
 • Koranen omtaler sosiale og politiske spørsmål langt mer enn ?religiøse? spørsmål, om bønn, faste og gudsdyrking i snevrere forstand. Islam kan ikke deles. (?Politisk islam? blir derfor et like meningsløst begrep som ?ridende rytter til hest?.)
 • Muslimer skal vokse som muslimer. De skal arbeide for islam. De skal ?tro? og ?gjøre det som er godt?. Det er en grunntone i Koranen.
 • ?God jord gir rikholdige vekster… Og dårlig jord gir skrantne vekster. (Koranen 7,58) Muslimer skal være god jord, og det skal merkes ved handlingene deres.
 • Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham. Han stiller krav til oss. Vi skal stå til rette for Ham.
 • Vi skal ikke være harde mot hverandre. Og ikke mot andre heller. Profeten Abraham (fred med ham) var ?bløthjertet? (9,114). Ali, imam og kaliff (fmh) har sagt: ?Den andre er enten din bror (eller søster) i troen, eller din neste i skapelsen.? Alle er vi fra Gud.
 • Norske myndigheter har makt i landet. Det skal muslimer respektere. Myndighetene fastsetter lover, som innbyggerne må følge. Men staten er sekulær. Det kan myndighetspersoner også være. Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.
 • Den norske staten er en velferdsstat. Den forsøker å gi sosial og økonomisk trygghet til innbyggerne sine. Det er en god ting, og ingen må misbruke det.
 • Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.
 • Norske styresmakter deltar i kriger, direkte og indirekte. Ikke alltid er de muslimenes kriger. Tvert om kan de være rettet mot muslimer. Det pågår i dag en stilltiende krig rettet mot folk i Gaza. USA er en hovedaktør i krigen. Men norske myndigheter er deltagende, sammen med USA og med Israel, i å sulte ut Gazas befolkning.
 • USA er en hegemonistisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand.
 • Muslimer skal utvikle seg som muslimer. Muslimer vil leve i fred. Men det fins krig og undertrykking i verden, som i Palestina. Da skal ikke muslimer sitte i ro. Islam forbyr det.
 • Vi skal ikke vente alt av hverandre. Hver gir hva den enkelte kan. Krav og forventninger skifter med tiden. Profet Muhammed (fred med ham) sa, til de som var følgesvennene hans: ?Hver den som i min tid etterlever bare 90 prosent av det jeg lærer, skal være dømt til Ilden. Men det kommer en tid da den som etterlever bare ti prosent av det jeg lærer, skal være reddet fra den.?
 • Vit at du er muslim! Ta vare på den islamske identiteten. La den ikke svekkes, eller blekes, ved angrep som kan komme på den. Heller ikke fra holdninger i tiden.
 • Skolér deg i islam! Les Koranen og andre skrifter. Søk også fellesskap med andre muslimer, i moskéer og på tilsvarende steder. Diskuter islam med folk, når det er naturlig.
 • Heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber, kvinnesamlinger og annet. Utgi blader og bøker.
 • Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene er for Gud! For muslimer skal det være nok å vite at gode ting vi gjør, blir skrevet ned av den engelen som hver av oss har på sin skulder, for regnskapet på Dommens dag.
 • Provosér ikke flertall i samfunnet! De er ikke muslimer, og respektér dem for det. Hvorfor skal muslimer, når de bygger institusjoner, reise så mektige tårn? Som andre med tilhold i landet, bærerne av den egne kulturen, kan oppfatte som påtrengende og fremmed? Muslimer skal ikke breie seg ut med sine virksomheter, det er uislamsk.
 • Vær velvillig til andre muslimer! Profeten Muhammed (fred med ham) har sagt at mangfoldet i islamsk tenkning kan være som regnbuen, til berikelse.
 • Vær positiv til ikke-muslimer! Vi kan samarbeide med dem. Sekulære krefter angriper kristne, som muslimer skal forsvare. Det fins undertrykking og aggressive kriger, som mange ikke-troende er helhjertet mot. De er allierte.
 • Ha kontakt med folk! ?Kappes om å gjøre det gode?. (2,148) Og diskutér med dem på beste vis. (16,125)
 • Det finnes negative trender. Enkelte muslimer vil være ?viktige personer? og samarbeide med dem som har makt. De skal bli stående alene, ved kompromissene de må inngå. Andre går til politiske partier, til venstre eller høyre, men spiller også på myndighetenes lag.
  Noen velger en innadrettet holdning i forhold til samfunnet rundt. De forkaster det politiske engasjementet. De forsømmer de store sakene, og støtter ikke for eksempel palestinerne. (Men de ser shia som en fiende.) De henfaller til sekterisme og dogmatisme. De ?bruker ikke sin fornuft?. (8,22)
  Andre mener at islam kan fremmes med spektakulære aksjoner og ukritisk bruk av våpen. Men de sier lite om hvordan. De vil ramme den politiske imperialismen, det vil si USA og deres allierte. Og det er ikke nødvendigvis galt. Men aksjonene rammer ukritisk, både militære og sivile, og ofte tilsynelatende uten mening. De bygger heller ikke kloke allianser, men anser de fleste andre, også medmuslimer, som fiender og vantro.
  Mange avfinner seg med den vestlige kulturen og blir en del av den. De kan ta med seg noe islamsk. Som unge jenter i trange jeans, men med moteriktig hijab. Eller unge gutter, ute etter jenter, du kan høre deres vulgære språk. Væremåten er sekulær, men med islett av islam. Disse må bevisstgjøres for et valg. Og gjelder det gutter og jenter, og voksne, for den saks skyld, så vit at islam er avvisende til alt av ureglementær sex.

 • Styrk kollektive verdier! Det kan være revolusjonært. Bygg samhørighet i muslimske miljøer. Og frem relasjonen til ikke-muslimer. Styrk familiebånd mellom mann og kone og mellom foreldre og barn! Vær kritisk til individualismen som dyrkes i det sekulære samfunn. Den er uislamsk.
 • Ta vare på skaperverket, i naturen. Det er en felles plikt. Gud gjorde alt i balanse, av alle ting Han skapte (15,16). Vi rører ikke ved det.
 • Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.
 • Vinn tilhengere for islam! Vis islamske verdier, med klokskap og fornuft. Se islam som et samlet budskap. Men husk at selv en lengre reise starter med det første skritt. Skap ikke antagonisme til andre, men pek på det vi har felles. Bygg allianser og vennskap, vi er ikke redde for det. (Muslimer vet hvem de er).
 • Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.
 • Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundretusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.

Muslimsk manifest for Norge
Aftenposten, 25.01.2010 (forkortet versjon)

Muslim manifest for Norway
Koranen.no, 28.01.2010 (In English – short version)

22210cookie-checkMuslimsk manifest for Norge