Irak

Saddam er en kriminell

Saddam er så visst en kriminell! Han er en krigsforbryter. Som da han slapp giftgass over kurdere i Halabsje, den gangen de motsatte seg Saddam.


Vi husker bilder fra situasjonen! Skrekkens bilder, som viser Saddams galskap. Sivile – menn, kvinner og barn – ble gasset og drept der de var, i husene, på markene og i gatene. Mødre som holdt sine barn. Fedre som prøvde å beskytte.

Galskapens handling! Det syke sinnets påfunn! Skrevet inn i menneskenes historie.

Hvordan kunne det skje? Den hensynsløse herskeren forklarer noe. Men han regnet med ikke å bli fordømt! For han førte krig mot Iran, og hadde stormakters støtte. Han brukte giftgass på slagmarken, og ingen hadde reagert.

Tvert om ble han oppsøkt av amerikanske ledere, blandt andre nåværende forsvarsminister Donald Rumsfeld, som ville styrke samarbeidet med ham.

Vestlige firmaer handlet med Saddam. De hjalp til i krigsoppbyggingen. Britene reiste Falluja, en fabrikk for kjemiske våpen. (The Guardian, 6.3.2003)

Vi er “de beste folk”, sier Bush! Hvilken moralsk selvhevdelse! Amerikanerne er vel ikke stort bedre enn andre. En britisk avis skrev nylig hvordan amerikanere slår i hjel fanger under forhør i Afghanistan. (The Guardian, 7. mars 2003.)

Den kommende krigen, mot Irak, blir ikke en moralsk krig, selv om Bush ynder å fremstille den slik. Den blir en hegemonistisk krig, for amerikansk dominans.

– Mot Saddam, en tidligere USA-alliert.

17830cookie-checkSaddam er en kriminell