Irak

Verden er nærmere krig mot Irak

Det synes å bli krig mot Irak. Sannsynligheten er kanskje 80 prosent.

Det er viktig å være mot den krigen! Den blir en amerikansk-dominert krig, startet og drevet gjennom av USA. Hva ønsker USA med krigen, hva er USAs mål?

USA sier de vil fjerne Saddam. Det er utmerket! Vi ønsker alle, og irakerne ikke minst, at Saddam skal bort. Saddam har brakt elendighet til Irak. Og ødeleggelser til naboland.

Men USA har videre mål! De vil sikre kontroll over området. De vil bestemme over oljen. USA vil styre og avgjøre hvordan hele regionen skal se ut.

Hva skjer når Saddam blir borte? USA skal innsette ledere, fordeler oljekonsesjoner, og dirigerer andre land, i hva de skal gjøre og mene.

Det blir en imperialistisk krig! For amerikansk dominans.

Saddam må så visst bort! Han er en kriminell, som bare ødelegger Irak.

Men han kan fjernes med andre midler enn krig! Historien har vist det. Saddam er egentlig svak. Flere ganger har han vært nær ved å bli styrtet. Men da fikk Saddam hjelp, også fra USA, noe historikere og andre kan bekrefte.

I 1991 var det opprør i Irak. Folket var i gatene. De tok over mange provinser. Hadde den prosessen fortsatt, ville Saddam utvilsomt blitt veltet.

Men den gangen ga USA, direkte og indirekte, støtte til Saddam. For USA fryktet selv den folkelige bevegelsen, som de ikke kontrollerte.

Da Saddam angrep Kuwait, oppfordret USA folk i Irak å gjøre opprør. Mange gjorde det, men ble stående uten hjelp, for heller ikke nå hadde USA kontroll.

"Den som ikke er med oss er mot oss," sa Bush. Og truer mange land i Midtøsten. Men ikke Israel, selvfølgelig, som alltid og uansett hva de gjør, av aggresjon og undertrykking, blir støttet av Bush og USA.

Irak er underlagt blokade. Om den er dette å si: Den seigpiner det irakiske folket! De får ikke medisiner og mat! Blokaden har til hensikt å drive gjennom kontrollerte forandringer, gjerne ved et statskupp av en general, mer føyelig og human enn Saddam.

Hva om FN stiller seg bak en krig? USA vil ha drevet det gjennom. For sannheten er jo denne: Vi har ikke et virkelig FN, et sant Forenede Nasjoner, men bare et internasjonal samfunn med USA som dominerende makt! Dette er blitt mer åpenbart enn før.

Vær mot en USA-dominert krig! Norge må ikke med!

Og når det gjelder masseødeleggelsesvåpen: Hva med andre som har slike våpen! Israel gjorde klar atomvåpen for å bruke dem mot araberne, under seksdagerskrigen. Skal de fortsatt kunne gjøre det?

Vår holdning nå bør være:

Nei til USA-dominert krig! Og:

Ja til systemskifte i Irak, bort med Saddam Hussain!

17790cookie-checkVerden er nærmere krig mot Irak