Irak

To menn driver Bush til krig

Under denne overskriften hadde den respekterte britiske søndagsavisen The Observer nylig en større artikkel om den forestående krigen mot Irak (23.02.03).

To menn er drivkrefter bak krigsplanene, skriver avisa. De er visepresident Dick Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld. Men bak dem igjen står to menn med betydelig innflytelse, og som begge ivrer for krig. De er Karl Rove og Paul Wolfowitz.

Rove og Wolfowitz, skriver The Observer, er begge menn som presser på for at USA skal anta rå, hegemonistisk makt.

Karl Rove representerer det konservative, eller fundamentalistiske, kristne høyre i USA. Han har også sterke bånd til den mektige oljeindustrien. Rove regnes som den mest innflytelsesrike rådgiveren i Det hvite hus.

Roves tanker går hånd i hanske med de til Paul Wolfowitz, en jødisk intellektuell. Sammen former disse to menn en akse, skriver The Observer, mellom konservativ kristendom og brennende sionisme.

Paul Wolfowitz er, ifølge avisa, den person som har streket opp USAs Midtøsten-politikk.

Wollfowitz har en gruppe folk knyttet til seg i et nært samarbeid. Til gruppen hører Douglas Feith, viseforsvarsminister, og Richard Perle, leder av Det forsvarspolitiske råd.

Perle og Feith utarbeidet i 1996 et dokument på oppdrag av daværende leder for Israels Likud-parti, Benyamin Netanyahu. Dokumentet hevdet at Israels krav på land (inkludert Vestbredden), er “rettferdig” og “edelt”. Araberne skal “uten betingelser” måtte godta disse “rettigheter” for Israel, het det.

Disse personer, med slike synspunkter, utformer i dag amerikansk politikk i Midtøsten! Det er i sannhet skremmende.

Avisa nevner en person til. Det er Elliot Abrams. Han er utnevnt til å lede USAs Midtøsten-politikk gjennom Det nasjonale sikkerhetsråd. Abrams har skrevet en bok om hvordan inngifte truer amerikansk jødedom.

Abrams har stilt opp mot fredsprosessen i Midtøsten, og støtter for Sharons Israel. Han er Wolfowitz sin mann, skriver avisa, og er i daglig kontakt med Rove.

Dette er personifisering av den fundamentalist-kristne og sionist-jødiske aksen, som styrer amerikansk Midtøsten-politikk.

Den er drivkraft for krig, og motvirker rettferdig fred.

17820cookie-checkTo menn driver Bush til krig