Irak

USA presser FN på Irak, som tidligere på Palestina

USA-administrasjonen presser FN på Irak. Sikkerhetsrådet skal gjøre som USA ønsker, og fatte det riktige vedtak, om krig – i samsvar med USAs interesser.


Et veldig press, politisk og økonomisk, legges på Sikkerhetsrådets medlemmer. Selv mektige stater som Frankrike og Russland presses, og desto mer de mindre, ikke-permanente medlemmene, som Angola, Guinea, Kamerun, Mexico, Chile og Pakistan. Økonomisk hjelp, lån og kreditter kan falle bort om ikke slike stater stemmer “riktig”.

Om Sikkerhetsrådet fatter vedtak om krig, så blir ikke krigen legitim, som mange observatører har påpekt. Det viser bare at Sikkerhetsrådet kan trues, presses og skremmes.

Slik var det før også, om Palestina. Vi tenker på avstemningen i Hovedforsamlingen i 1947, da spørsmålet gjald deling av landet. USA sto i spissen for delingsplanen, og presset på for å få den gjennom. Palestina skulle deles, mente USA, i en jødisk og palestinsk del. Størsteparten av Palestina skulle gis jødene, for en jødisk, israelsk stat. På palestinernes bekostning, og ved at palestinerne ble drevet bort.

To ganger ble avstemningen utsatt, for det nødvendige flertallet manglet. Et veldig press ble lagt på stater som Haiti, Liberia og Filippinene for å få dem til å endre stemmegivning.

USAs president Truman ville kreve full forklaring av alle stater som vanligvis stemte med USA, om de ikke stilte opp når det gjaldt Palestina. (Chicago Daily Tribune, 9.febr. 1948)

James Forrestal, USA forsvarsminister, sa at metodene for press og overtalelse som ble brukt mot andre delegasjoner i FN, “grenset til en skandale”. (Walter Millis: The Forrestal Diaries. NY 1951.)

Slik ble flertallet sikret den gang, i Hovedforsamlingen når det gjaldt Palestina.

Slik skal flertall nå sikres i Sikkerhetsrådet, for krig mot Irak.

17850cookie-checkUSA presser FN på Irak, som tidligere på Palestina