Irak

Nå er krigen et faktum

1.) Vi er mot denne krigen. Det blir et amerikansk angrep, satt i gang av president Bush. Angrepet har ingen støtte i FN og blir derfor et illegitimt angrep. FNs generalsekretær Kofi Annan har uttalt at dette blir et angrep som ikke har støtte i folkeretten.

Angrepet er del av USAs nye strategi om å bli den herskende makt i verden. USA skal diktere stater, velte regimer og om nødvendig gå til “forskuddsangrep” på ethvert land de ønsker. Dette er en farlig utvikling! USA blir en arrogant verdenshersker som som skal la alt styres av sine stormaktsinteresser. FN settes til side. En internasjonal rettsorden overses. USA skal dominere verden.

I dag er det Irak det gjelder. Senere kan det bli andre land, som møter USAs vrede.

Og krig er ingen enkelt sak. Mange – kanskje tusenere – vil bli drept! Kvinner og barn skal lide. Sivile skal lide. Ødeleggelsenen kan bli store.

Vi er mot denne krigen.

2.) Samtidig er vi mot Saddam! Han er en forbryter. Alle irakere gleder seg til at han skal forsvinne. Han er farlig for Irak, og har ødelagt Irak.

Vi ser frem til et Irak uten Saddam.

Men Saddam kunne vært veltet mange ganger før. Irakere har selv vært i opprør mot ham. Men Saddam har tidligere fått støtte fra USA. Saddam har samarbeidet med USA. Ja, Saddam har vært USAs mann.

USA trengte tidligere Saddam, støttet og brukte ham. Og hvem har gitt ham kjemiske våpen? Det er England og andre vestlige stater. USA har godtatt det.

Alle irakere vil ha bort Saddam..

3.) Hva skjer etter krigen? Vi ønsker et uavhengig Irak, der folkets selv skal bestemme. Vi ønsker at irakere skal få velge sitt styre, og kunne bestemme hvordan Irak skal være.

Men vi tror at USA vil komme til å bestemme. USA vil innsette en ny leder – kanskje en amerikansk general! USA vil forme Irak slik det passer deres egne interesser. Og ikke minst vil de sikre seg full kontroll over Iraks oljeressurser.

Vi husker hva som skedde i Afghanistan. USA lovte å bygge opp landet, og gi rettigheter til befolkningen i landet. Men der har lite skjedd. Krig og elendighet preger Afghanistan som før! USA har “glemt” Afghanistan, og tenker nå på sine nye oppgaver.

Skal det bli slik med Irak også? Nå snakker USA så fint om å bygge opp Irak, og la folk selv bestemme. Vi tror ikke dette vil skje. USA ønsker kontroll, ut fra egne interesser. Vi tror at Iraks egne interesser, og det irakiske folkets egne interesser, vil bli satt til siden.

Derfor sier vi:

Nei til det amerikanske angrepet!

Ja til et Irak uten Saddam!

17860cookie-checkNå er krigen et faktum