Kort Nytt

Saudi-Arabia, en ideologisk trussel

IS, den såkalte «islamske staten» taper terreng i Irak og Syria; deres militære fotfeste svekkes. Men ideologien vil bestå, og være med oss i framtiden.

Wahabisme. Vi må kjenne wahhabisme! Den skal være knyttet til islam, kan vi lese; det hevder de som støtter ideologien –  og ikke minst kritikere av den. Ideologien trenger gjennomgang.

Historien. Wahhabismen skriver seg fra en «islamsk predikant» fra den arabiske halvøya, på 1700-tallet. Hans navn var Muhammed ibn Abdul Wahhab. Wahhab mente muslimer flest hadde vendt seg bort fra «den sanne tro», de var «frafalne». De som ikke sluttet seg til hans egne tanker om islam, var det berettiget å drepe, de var «vantro». Deres kvinner kunne gjøres til slaver, og tas med makt, og deres eiendommer konfiskeres eller raseres. Han utviklet på dette grunnlag en religiøs sekt og tenkning som ble betegnet som wahhabisme.

Saudi-Arabia. Abdul Wahhabs voldelige og sekteriske idèer ville neppe ha vunnet fram om ikke Al-Saud, en arabisk stamme, hadde forent seg med wahhabi-bevegelsen. Kombinasjonen av religiøs fanatisme og stammebasert arabisk nasjonalisme skulle bli en ekspanderende kraft. Det er Saudi-Arabia i dag!

Eksport. Saudi-Arabia driver en systematisk kampanje for å utbre wahhabisme. Saudi-Arabia sprer wahhabi-litteratur på alle verdens større språk, til en rekke steder. De gir økonomisk støtte til et omfattende nettverk av moskeer, skoler, organisasjoner, skribenter, utgivere og andre enkeltpersoner mange steder i verden.

Norge. Kampanjen har også nådd Norge. Moskeer er blitt bygget, og egnete lokaler kjøpt, med midler fra Saudi-Arabia. I moskeer distribueres Wahhabi-litteratur, sekterisk, og gjerne aggressiv, som Saudi-Arabia fritt leverer.

Andre land. For krigen i Syria spiller wahhabisme en viktig rolle. Wahhabi-orienterte grupper som den Al-Qaida-tilknyttete Al-Nusra, har mottatt sjenerøs støtte, og det samme gjelder den «islamske staten»; IS. Saudi-Arabia med allierte står bak, USA har hjulpet til.

Jemen. Wahhabisme eksporteres til Jemen. En stor jemenittisk befolkningsgruppe; houti’ene, er mot wahhabismen. De kjemper mot den saudiske påvirkningen. Saudi-Arabia har svart med omfattende bombing, av sivile mål – med logistikkstøtte fra USA og Storbritannia, og politisk støtte fra Norge(!). Resultatet er «en humanitær katastrofe» (FN).

Framtiden. Wahhabisme står sterkt mange stedet, uten høy stjerne hos flertallet av muslimer; heller ikke i Norge, men prosessen for påvirkning fortsetter. Wahhabisme må en kjenne til.

Trond Ali Linstad

89370cookie-checkSaudi-Arabia, en ideologisk trussel