Palestina og Israel

Shame on you, ”Young Muslims”!

Jeg leser i Dagsavisen, lørdag 21. februar, at «unge muslimer» vil slå ring rundt synagogen i Oslo for der å beskytte sine «brødre og søstre» som de selv sier. Da leter jeg opp hvem som er ledere i den synagogen ? «brødre», altså til disse «unge muslimer». Da finner jeg blant annet dette:


Rabbinere og ledere ved synagogen i Oslo

Michael Melchior er øverste rabbiner i Norge (siden 1980). Han er dansk-norsk-israelsk rabbiner og politiker, som hovedsakelig bor i Israel. Fra 1999 til 2001 var han minister for sosiale- og diasporasaker i den israelske regjering. Han har vært israelsk viseutenriksminister (2001 til 2002). Han er i dag medlem i det israelske Knesset/parlamentet. (Kilde: Wikipedia.)

Joav Melchior er rabbiner ved synagogen i Oslo. Han er nestleder i Union of European Zionist Rabbis. Han hjelper til med å bygge opp under sionismen innen den moderne ortodokse bevegelsen og i den moderne verden generelt. (Kilde: «Det mosaiske trossamfunn.»)

Ervin Kohn er forstander i Det mosaiske trossamfunn. (President i Det jødiske samfunn i Oslo.) Kohn uttalte nylig om sitt trossamfunn, at «vi er en sionistisk menighet» (Klassekampen 21. februar 2015.)

«Brødre»?

Er dette da våre «brødre»?

– En tidligere viseutenriksminister i Israels regjering? Og medansvarlig for å fordrive palestinere, og okkupere palestinernes land?
– En leder og aktivist for å bygge opp sionisme (som er en rasistisk og undertrykkende ideologi, for øvrig beslektet med nazisme)?
– En forstander i en «sionistisk» menighet ? en forsvarer av sionisme, den tenkning som har fordrevet og mishandlet palestinerne i flere ti-år?

Nei, de som hevder det tar feil!

Hvem å bygge «vennskap» med

Siden det her dreier seg om «unge muslimer», som gjør sionister til «brødre og søstre», bør man kunne sitere fra Koranen om hvem man skal bygge vennskap ? og ikke bygge vennskap ? med!

Koranen sier: «Allah forbyr dere å bygge vennskap med dem som har kjempen mot dere på grunn av deres tro, og som har drevet dere fra deres hjem eller hjulpet andre med det! Den av dere som vender seg til dem for vennskap, gjør sikkert og visst galt.» (Koranen 60,9)

«Unge muslimer»! Dere vender dere i vennskap til dem som har kjempet ? og fortsatt kjemper! ? mot deres virkelige brødre og søstre på grunn av sin tro (de er ikke-jøder); palestinerne i Palestina! Og dere vender dere i vennskap til dem ? sionistene! – som har drevet deres virkelige brødre og søstre; palestinerne i Palestina, fra sine hjem, og fra sitt land! Leser dere ikke Koranen?

Shame on you, «Young Muslims»!

27860cookie-checkShame on you, ”Young Muslims”!