Spørsmål og Svar

Tilrettelegging for muslimer

Spørsmål:

Jeg jobber på en skole et sted i bygde-Norge. Det er en god skole, med rom for alle. Omtrent 12 – 13 % av elevene er minoritetsspråklige. Vi har flere ulike religioner representert, deriblant islam. Dette er en berikelse, og gir mye positivt til miljøet vårt. På skolen vår jobber vi målbevisst for å ha et inkluderende miljø for alle, der alle elever følger de samme betingelser og regler. Dette mener vi er å forebygge rasisme.

Det siste året har en enkelt familie gitt oss en del nye utfordringer. De har framsatt krav om egne garderober for både døtrene og sønnene deres før og etter gymtimene, de har ment det er haram for jenter å gå på ski, de har fått eget bønnerom osv osvr. Vi tilrettelegger alt vi kan for alle elever, også for disse elevene.

Når det gjelder svømmeundervisning, er opplæringsloven klar: Den pålegger oss å gi alle elever svømmeopplæring. Her er det imidlertid slik at fem skoler deler på bruken av ett og samme svømmebasseng. Det betyr at skolen vår har to faste timer per uke som vi kan benytte oss av bassenget, i tillegg til en time en annen dag som er forbeholdt elever som trenger ekstra svømmeopplæring.

Den familien det gjelder har nå gitt beskjed om at de ikke tillater ungene sine å ha svømming, med den begrunnelse av at det er gutter der. For å tilrettelegge har vi gitt jentene tilbud om gradvis tilvenning til svømming sammen med andre elever. Det betyr at de ungene som har enkeltvedtak på at de skal benytte seg av den ene ?ekstra? timen, har fått avlyst undervisninga si, for at de to jentene skulle komme seg i bassenget. Avtalen med foreldrene var da at jentene skal få være med i den vesle gruppa etterpå. Den gruppa består av tre jenter og en gutt. For å sikre at denne gutten ikke på noen måte skulle komme i nærheten av de to jentene, satte vi en egen voksen til å passe på han.

Dette kunne ikke aksepteres av familien.

Vi mener vi som skole har strukket oss svært langt i å tilrettelegge. Det vi nå ser er at de øvrige elevene, også de andre muslimske elevene (jenter) som er med på vanlig svømming og gym, begynner å reagere. Vi er i ferd med å få et problem som kan gi rasisme, noe vi som skole er veldig redde for. Det kan ikke være slik at vi må avlyse svømming for andre elever for at disse to jentenes familie skal få tilfredsstilt sitt kulturelle og evt religiøse ønske om svømming for to jenter aleine? Det kan ikke være riktig at skolens 170 øvrige elever skal måtte ?betale? for et slikt særkrav?

Det hører med til historien at jentene får skifte og dusje aleine, og får bade i heldekt drakt, og med hijab.

Ut fra ditt ståsted, hvor mener du balansegangen for særbehandling her bør gå?

Hilsen fra lærer.


Svar:

Hei

Ros til dere, som arbeider så ansvarsfullt og målrettet. Jeg synes at dere har vist stor velvilje, og strukket dere langt for å finne gode løsninger. Mer kan man vel nesten ikke be dere om. Likevel “butter” dere, og situasjonen kan virke låst. Nå begynner det å gå ut over skolen og andre elever. Dere har i høy grad et ansvar for disse også.

Mitt forslag til løsning? Kanskje fritak fra svømmingen? Kan det la seg ordne. Eller kan dette være en “løsning”, om kravet om svømmeopplæring ikke kan omgås: Jeg ser av mailadressen at dere holder til ikke så veldig langt fra Oslo. I Oslo er det en egen, separat svømming kun for (muslimske) jenter og kvinner, 1-2 ganger i uka. Jeg mener å ha hørt at noen Oslo-skoler i tilsvarende situasjon som dere, anser kravet til svømmeundervisning bli ivaretatt ved at slike jenter det gjelder, forplikter seg til å delta noen ganger på denne separate svømmingen. Kunne dere foreslå for familien, om de er i Oslo iblant, å delta noen timer i slik svømmeundervisning der, som kun er for (muslimske) jenter? Kan det ivareta opplæringslovens krav? Jeg er for en fleksibel løsning, og tror ikke at en rigid konfrontasjon skal bli så bra.

Mvh
Red

22260cookie-checkTilrettelegging for muslimer