Palestina og Israel

To-stats løsningen er død!

Den er død; to-statsløsningen! For dem som har trodd på den! Egentlig så burde de ha visst det før! Den har aldri vært tenkt som en realitet!

Ikke av de som har makt til å kunne virkeliggjøre den! Det gjelder lederne i Israel. De har tidvis syntes å kunne snakke om den, under press, for å skulle vise «forhandlingsvilje». Nå vet alle at det er en bløff! Som den har vært det hele tiden.


Israel vil ha «alt»

Israel vil ha «alt»! De tar det, bit for bit. Det ligger i deres eksklusive, sionistiske tenkning; at dette egentlig er «deres»! Det tilhører «dem»; «folket/gruppen/stammen/klanen»! Og ingen andre! Andre (palestinerne) er kun en ergrelse.

De definerer selv «stammen» som «jødene». Og sier staten Israel er en «jødisk» stat. Takk og pris at de tar feil! De er bare en «klan» blant jøder; en i hovedsak sekulær gruppe, styret av en identitet av «jødiskhet», men uten grunnlag i jødedom; religionen. Her er det viktig å skille!

«De snakker universelt, men tenker sekterisk», er det blitt sagt om dem! «Hva er det viktigste for oss!» Det er deres fremste spørsmål. Dessverre er det disse som i dag synes å være dominerende blant «jøder», de fleste steder rundt om.

De setter jødiske tegn på bombefly som sprer ødeleggelse og død i Gaza! Og jødiske tegn på tanks som rive opp oliventrær, og palestinske hjem, på Vestbredden. Foruten dette, langt mer.

Klargjørende valg

Men var det ikke en opposisjon, vil noen si, til det siste valget? Der Netanyahu ble seierherre; ved å love å stå mot enhver palestinsk stat, samt å skremme jødiske velgere med at araberne stemte i «skarer».

«Opposisjonen»; Den Sionistiske Union, som den het? Neppe særlig bedre! Den lovte settlerne på Vestbredden at de ikke skulle ha noe å frykte, ved å stemme på dem!

Genuine ortodokse jøder

Vi takker våre nære venner; de genuine ortodokse jøder! Som står sammen med oss, og med palestinerne, i å avvise denne ENGINE klantenkning; «jødiskhet»! Som er bak jødiske tegn på bombefly over Gaza! Og på tanks mot på palestinere Vestbredden! Grovt misbruk av jødedom, bør en si! Våre jødiske venner inviterer vi til Norge!

28070cookie-checkTo-stats løsningen er død!